/// رسانه و حقوق شهروندي


تاریخ نشر مرداد1393
موضوع: نویسنده: محمد خلجي,ميثم اميدعلي

متن کتاب

چکیده

خداوند متعال را سپاس مي‌گوييم و شكرگزاريم از براي همتي كه عطا فرمود تا سزاوار بيان حق و جايگاه آن و حق انسان شهروند برآييم. ارزش نهادن به انسان و تكريم برترين مخلوق هستي، از آيين و اديان الهي، سرچشمه گرفته است و دين اسلام كه كامل‌ترين آيين‌ها و آخرين دين است، بيش از همه بر آن تأكيد كرده است. به دليل اهميت ويژه‌اي كه اسلام براي انسان قائل است، حقوق شهروندي جزو قوانين جداناپذير اين دين الهي است. شهر، شهروندي و حقوق شهروندي هرچند موضوع‌هايي مدرن و اصطلاحاتي جديد هستند و در دولت و ملت معنا پيدا مي‌كنند، اما آنها از متون ديني سرچشمه‌ گرفته‌اند. حقوق و آزادي‌هاي فردي و مدني، آزادي عقيده و بيان، حق زندگي و حق مالكيت، حقوق اجتماعي، قضايي و سياسي، بخشي از حقوقي است كه در مفهوم حقوق شهروندي مي‌گنجد. رسانه در جايگاه ابزار انتقال معنا و در راستاي تحقق زندگي آرماني يا شيطاني، مي‌تواند به حقوق حقه انسان، خدمت يا خيانت كند. رسانه‌ها نقشي بسيار پررنگ در تأمين اين حقوق دارند. رسانه‌ها همچون ابزاري براي آگاهي‌بخشي، نظارت بر محيط و آموزش شهروندان عمل مي‌كنند؛ بدين ترتيب تصديق‌كننده وظايف شهروندي همچون مشاركت، نقد و رأي دادن هستند. شهروندان آگاه مي‌توانند بهتر و فعالانه‌تر در فرآيندهاي تصميم‌گيري جوامع شركت كنند.


شناسنامه

سرشناسه: اميدعلي، ميثم، ‏‫۱۳۶۱ -‬ عنوان و نام پديدآور: رسانه و حقوق شهروندي/ ‏‫ميثم اميدعلي.‬ مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، 1393 مشخصات ظاهري: 208 ص. ISBN: 978 – 964 – 514 – 346 – 4 65000 ريال؛. وضعيت فهرست نويسي: فيپا يادداشت: ‏‬‏کتابنامه موضوع: رسانه‌هاي گروهي – ايران موضوع: حقوق مدني – ايران شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي¬کنگره: ‏‏ 1393 77 الف 94 الف / 92 P‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رده بندي¬ديويي: 230955 / 302 شماره کتاب‌شناسي ملي: ‭ ۳۵۳۶۳۷۲‬ تهيه كننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويراستار: ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: محمد صادقي چاپ: اول / 1393 شمارگان: 1000 جلد شابک: 4 - 346 - 514 - 964 - 978 قيمت: 65000 ريال کليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما؛ تلفن: 32915511- 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛ تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 2215108 - 0511 نمابر: 2215106

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب