/// اخلاق ورزشي در رسانه


تاریخ نشر فروردين1392
موضوع: نویسنده: سيد محسن‏‫ حسيني هرندي

متن کتاب

چکیده

عصر حاضر و دوره كنوني را «عصر اطلاعات»، دانش و مديريت ناميده‌اند؛ زمانه‌اي كه انقلاب در ارتباطات باعث شده حجم بالايي از اطلاعات و آگاهي‌هاي جديد از طريق شبكه‌هاي اطلاعاتي به سهولت در دسترس عموم قرار مي‌دهد. بنابراين، در دوران حاكميت رسانه‌ها و به وجود آمدن دهكده جهاني، شناخت رسانه و سمت‌وسوي آن و چگونگي بهره‌وري از آن به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي فراروي فرهنگ كشورهاست. رسانه‌ها وسايلي هستند كه پيام را از پيام‌دهنده به پيام‌گيرنده مي‌رسانند و رسانه‌هاي جمعي مجموعه ابزارها و روش‌هايي است كه براي ايجاد ارتباط با مخاطبان انبوه به كار گرفته مي‌شوند. بر اين اساس، براي رسانه‌ها بايد جايگاهي ويژه و كاركردي گسترده در نظر گرفت. كه چنين نيز هست. عرصه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي حوزه‌هايي هستند كه كاركرد رسانه در آنها گستره وسيعي دارد. در حقيقت، اگر دانشگاه يعني مجموعه‌اي كه آموزش مي‌دهد و افكار و عقايد را پرورش داده و جهت مي‌بخشد، بدون ترديد رسانه‌ها و در اين جا راديو و تلويزيون را بايد گسترده‌ترين، كارآمدترين و مؤثرترين دانشگاهي دانست كه بدون هيچ محدوديتي همه افراد جامعه را پوشش مي‌دهد. به عبارت ديگر، راديو و تلويزيون آموزشگاهي است كه شاگردان آن فارغ از هر مانع و سدي، با هر ايده و عقيده‌اي و در هر سن و سالي به فراگيري و آموختن مشغولند. كوتاه سخن آنكه رسانه‌ها فرهنگ‌سازان جامعه‌اند و فرهنگ‌بانان جامعه بايد بر آن حكمروايي و حكمفرمايي كنند. از سوي ديگر ورزش به عنوان بديهي‌ترين و فراگيرترين جلوه اوقات فراغت، در فراروي نسل‌هاي جامعه از كودك تا نوجوان و از جوان تا بزرگسال قرار دارد. شايد بتوان گفت بدون ترديد بيشتر جوانان و نوجوانان هر جامعه در رويارويي با مقوله ورزش يا حاضرند يا ناظر، يا ورزشكارند يا ورزش دوست. بنابراين، مي‌توان دريافت وقتي رسانه با آن توانايي‌ها و ورزش با اين ويژگي‌ها با هم تلفيق شوند و برنامه‌اي ورزشي از رسانه پخش شود، بايدها و الزامات زيادي در برابر آن قرار دارد. در اينجا سخن از جامعه‌اي اسلامي و ارزشي است كه در آن رسانه، مجموعه‌اي مؤثر است و ورزش برنامه‌اي قابل توجه، كه اين نيز چنين است، بايسته و شايسته است در تمامي برنامه‌ها اعم از توليدي و زنده، مستند و گزارش، گفت‌‌وگو و مصاحبه و حتي خبر ورزشي، اخلاق و رويكرد ارزشي فرهنگ اسلامي نه تنها مدنظر است كه ملاك و معيار برنامه‌ها قرار گيرد.


شناسنامه

سرشناسه: حسيني هرندي، سيد محسن‏‫، ۱۳۴۹ -‬ عنوان و نام پديدآور: اخلاق ورزشي در رسانه/پژوهشگر سيد ‌محسن حسيني‌هرندي. مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، 1392 مشخصات ظاهري: 295 ص.‬‏‫؛ ‏‫س‌م.‬‭۲۱/۵×۱۴/۵‬‬.‬‬‏ ISBN: 978–964–514–330–3 90000 ريال؛. وضعيت فهرست نويسي: فيپا يادداشت: کتابنامه: ص. 289 - 295؛ همچنين به صورت زيرنويس. موضوع: ورزش -- جنبه‌هاي اخلاقي موضوع: رسانه‌هاي گروهي و ورزش موضوع: اسلام و ورزش موضوع: ورزش -- جنبه‌هاي اجتماعي موضوع: ورزش براي زنان -- جنبه‌هاي مذهبي-- اسلام شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي¬کنگره:‏‏ 1392 ح 5 الف 3 / 3 / 06 GV‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رده بندي¬ديويي: 175 شماره کتابشناسي ملي: ۳۴۳۴۸۰۵‬ تهيه كننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما صحفه‌آرا: محمد صادقي چاپ: اول / 1392 شمارگان: 600 جلد شابک: 3 - 330 - 514 - 964 - 978 قيمت: 90000 ريال کليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما؛ تلفن: 32915511 - 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛ تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 2215108 - 0511 نمابر: 2215106

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب