/// حريم ريحانه (پيام هاي كوتاه و زيرنويس ويژه عفاف و حجاب)


تاریخ نشر بهمن1392
موضوع: علوم تربيتي و روانشناسي نویسنده: عليرضا رنجبر,مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

حجاب يكي از ضروريات مهم دين مبين اسلام است كه در آيات متعدد قرآن به صراحت آمده است. اين مسئله در دنياي امروز نيز به عنوان سمبل اسلام شناخته مي‌شود و به يكي از نقاط مورد تهاجم دشمنان اسلام تبديل شده است. بنابراين، مسئله حجاب از سويي فراتر از فروع معمولي دين است و از سوي ديگر نيز مسائل اجتماعي ـ اخلاقي پيوند تنگاتنگي با مسئله حجاب پيدا كرده است و حجاب براي پيش‌گيري از فساد، بي‌بندوباري و بروز آسيب‌هاي اجتماعي و انحرافات است. حجاب و عفاف امري فرهنگي است و بايد با شيوه‌هاي فرهنگي، پيام لازم براي حاكميت مفهوم اين ارزش الهي در روح و فكر و عمل جوانان اجرا شود. همچنين براي افزايش آگاهي جوانان، بايد ديدگاه اسلام به طور جامع و زيبا در زمينه ضرورت، فلسفه و فوايد عفاف و تأثير آن در زندگي فردي و اجتماعي بيان شود تا زمينه پذيرش فطري و درك حقيقت عقلاني و منطقي حجاب براي جوانان فراهم گردد. ازاين‌رو، اين مسئوليت بزرگ بر عهده رسانه‌هاي جمعي به ويژه صدا و سيما قرار مي‌گيرد. فراگير شدن پيام‌هاي كوتاه و استفاده روز افزون از اين قالب، بستر مناسبي را براي تبليغ مسائل فرهنگي و ايجاد ارتباط مستقيم با مخاطبان بدون محدوديت‌هاي زماني و مكاني فراهم آورده است. اين پيام‌ها با تسهيل ارتباط پركاربردترين وسيله انتقال، معنا شده است تا رسانه بتواند با تواتر در ارسال پيام تا آنجا كه ملال و خستگي به بار نياورد به توانايي پردازش اطلاعات مربوط به موضوع كمك كند و زمينه‌هاي دقت موشكافانه نسبت به استدلال‌هاي پيام را فراهم نمايد؛ چرا كه تكرار پيام، قرار گرفتن در معرض آن را افزايش مي‌دهد و پخش گاه و بي‌گاه آن مي‌تواند به متقاعد‌سازي كمك كند. مجموعه پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس‌هاي تلويزيوني ويژه حجاب و عفاف كه به قلم آقاي علي‌رضا رنجبر و خانم سقلاطوني تأليف شده است تلاشي است در جهت معرفي مضامين بلند ديني و اخلاقي. همچنين ديدگاه‌هاي كارشناسي در تبيين و معرفي چيستي، چرايي، اهداف و فوايد حجاب براي جوانان در قالب پيام‌هاي كوتاه ارائه شده است كه اميد است برنامه‌سازان رسانه از آن بهره ببرند.


شناسنامه

سرشناسه:رنجبر، علي‌رضا، ‏‫‬‏۱۳۵۱ - ‏عنوان و نام پديدآور:حريم ريحانه: پيام‌هاي کوتاه و زيرنويس ويژه عفاف و حجاب/ نويسندگان عليرضا رنجبر، مريم سقلاطوني؛ تهيه‌کننده مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. ‏مشخصات نشر:قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي‏‫، ۱۳۹۲.‬ ‏مشخصات ظاهري:‏‫۱۵۳ ص.‬ ‏شابک: ‬‭978-964-514-310-5 ‬ ‏وضعيت فهرست نويسي:فيپا ‏يادداشت:کتابنامه: ص. [۱۵۱] - ۱۵۳؛ همچنين به صورت زيرنويس. ‏موضوع:حجاب ‏موضوع:حجاب -- جنبه‌هاي قرآني ‏موضوع:حجاب -- احاديث ‏شناسه افزوده:س‍ق‍لاطوني‌، م‍ري‍م‌، ‏‫۱۳۵۴ - ‏ ‏شناسه افزوده:صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي ‏رده بندي کنگره:‏‫‭ 1392 4ح85ر/17/230BP ‬ ‏رده بندي ديويي:‏‫‭۲۹۷/۶۳۶ ‏شماره کتابشناسي ملي:‭۳۳۶۰۹۷۸‬ حريم ريحانه (پيام‌هاي کوتاه و زيرنويس ويژه عفاف و حجاب) (کد: 1982) نويسندگان: عليرضا رنجبر، مريم سقلاطوني تهيه‏کننده و ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما طراح جلد: محمدجواد حق‌پرست صفحه‌آرا: سميه مرادي نوبت چاپ: اول / 1392 شمارگان: 600 نسخه بها: 50000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است.© نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 32915511 ـ 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک 5 ـ310ـ514ـ964ـ978 Isbn:-978-964-514-310-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب