/// رويكردهايي به سواد رسانه اي


تاریخ نشر شهريور1393
موضوع: ارتباطات و رسانه نویسنده: امير يزديان

متن کتاب

چکیده

يكي از نويسندگان اين كتاب در دوره دكتري مجبور بود واحدي را به عنوان آخرين واحد درسي بگذراند كه به بررسي آثار ويليام شكسپير اختصاص داشت. استاد در روز نخست اين كلاس، دانشجويان خود را چنين خطاب قرار داد: «يك حقيقت درباره شكسپير وجود دارد و من آن حقيقت را مي‌دانم». وقتي قواعد كلاس را مطرح ساخت، تقريباً بازي مشخص شده بود. ما به عنوان دانشجويان دوره دكتري بايد به آنچه در ذهن غبارآلود و مبهم استاد مي‌گذشت، دست پيدا مي‌كرديم و حقيقت شكسپير را درمي‌يافتيم. سپس نويسنده ما دست خود را بالا برد و به استاد گوش‌زد كرد كه كتابخانه دانشگاه پُر است از كتاب‌هايي كه هر يك رويكرد (حقيقت)ي متفاوت درباره اين شاعر بزرگ ارائه مي‌دهند. اين حرف چندان به مزاج استاد خوش نيامد. آن نيم‌سال تحصيلي، دوره خوبي نبود. البته اين كتاب چنين ادعايي ندارد. رويكردهايي به سواد رسانه‌اي، رويكردهايي براي مطالعه سواد رسانه‌اي ارائه مي‌دهد. از اين روي، كتاب به دنبال رويكردي فراگير است و نه تقليل‌گرا. هدف از آشناسازي دانشجويان با اين رويكردهاي متنوع، نشان دادن راهبردهايي متنوع به ايشان براي فهم و درك مطالب رسانه‌اي است. در حالتي ايده‌آل، اين رويكردها، شما را قادر مي‌سازند تا از دريچه‌هايي متنوع به مطالب رسانه‌اي بنگريد. هر يك از اين رويكردها مي‌تواند در رشته‌اي خاص، مفيدتر باشد. برخلاف ادعاي آن استاد قديمي، نمي‌توان گفت كه مطالب رسانه‌اي تنها يك حقيقت دارند. اينكه در هر حوزه، يك حقيقت وجود دارد، اهميت ندارد، بلكه مهم اين است كه شما رويكردهايي انتقادي در پيش بگيريد و نگرشي تازه به مطالب رسانه‌اي به دست آوريد. با وجود اين، آشنايي شما با رويكردهاي انتقادي متنوع (به عنوان ابزار) از اهميت بسزايي برخوردار است؛ با بهره‌گيري از همين رويكردها قادر خواهيد بود تا مطالب رسانه‌اي را به طور نظام‌مند (با حمايتِ «متن» رسانه‌اي) تحليل كنيد.


شناسنامه

سرشناسه: سيلوربلات، آرت، ‏‫۱۹۴۹ - ‏م. .Silverblatt, Art عنوان و نام پديدآور: رويکردهايي به سواد رسانه‌اي/ آرت سيلور‌بلات، جين فري، باربارا فينان ؛ مترجم امير يزديان.رويکرد تحليلي در سواد رسانه‌اي / يزديان. مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، 1393 مشخصات ظاهري: 415 ص.‬‬‏ ISBN: 978–964–514–340–2 150000 ريال؛. وضعيت فهرست نويسي: فيپا يادداشت: کتابنامه: ص. يادداشت: ‏‫‬‏عنوان اصلي: .Approaches to media literacy : a handbook 2nd ed موضوع: سواد رسانه‌اي -- دستنامه‌ها شناسه افزوده: فري، جين، ‏‫۱۹۴۱ - م.‏‬ شناسه افزوده: Ferry, Jane شناسه افزوده: فينان، باربارا، ‏‫۱۹۳۷ - م.‏‬ شناسه افزوده: Finan, Barbara شناسه افزوده: يزديان، امير، ‏‫۱۳۶۳ - ‏، مترجم شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي¬کنگره:‏‏ 1393 93 س 9 س / 96 P‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رده بندي¬ديويي: 23 / 302 شماره کتابشناسي ملي: ‭ ۳۴۷۸۵۴۲‬ نويسنده: آرت سيلوربلات، جين فري و باربارا فينان مترجم: امير يزديان تهيه كننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما ويراستار: محمدصادق دهقان صحفه‌آرا: محمد صادقي چاپ: اول / 1393 شمارگان: 500 جلد شابک: 2 - 340 - 514 - 964 - 978 قيمت: 150000 ريال کليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است نشاني: قم،بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما؛ تلفن: 32915511 - 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛ تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 2215108 - 0511 نمابر: 2215106

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب