/// رسانه‌هاي نوين و تحولات بين‌المللي


تاریخ نشر تير1393

متن کتاب

چکیده

در دهههاي گذشته، تغيير و تحولات فن‌آوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي با ظهور فضاي مجازي و رسانههاي جديد با ايجاد مدل‌‌هاي جديد توليد، مديريت و توزيع اطلاعات، به شكل‌هاي نويني از رسانهها انجاميده كه فضا و محيط رسانهاي جديدي را شكل داده، تأثيرهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي گوناگوني بر جوامع، گذاشته است. به دليل اينكه اين فضاي جديد، بسياري از مفاهيم و مسائل را تغيير داده و تعريف‌هاي جديدي از آنها ارائه كرده است، براي تشخيص و تبيين بهتر بسياري از تغييرات و تحولات عرصههاي مختلف در سطوح متعدد، سودمند است. ارتباطات سياسي و تحولات بينالمللي نيز به طور پيوسته با فن‌آوري معاصر تغيير پيدا ميكنند و از آنجا كه رشد و تحولات فن‌آورانه، رسانه‌هاي جديدي را شكل ميدهد، رابطه ميان رسانه و تحولات بين‌المللي نيز در حال تغيير است. به واقع، تغيير فن‌آوري و رسانه بر مسائل بينالمللي و ارتباطات سياسي در سطوح مختلف اثر ميگذارد؛ به طوري كه برخي پژوهشگران برآن‌اند كه شرايط نوين رسانهاي، دربردارنده تغيير پارادايمي در تغيير و تحولات بين‌المللي است. در اين شرايط، دولت‌ها نه تنها با چالشهاي اين فضاي نوين رسانه‌اي مواجه‌اند، بلكه همواره مي‌كوشند از آن براي اهداف سياسي در سياست داخلي و خارجي و روابط بينالملل بهره بگيرند. شرايط و رقابت در فضاي رسانهاي پيچيده جهاني موجب شده برخي كشورها براي تسلط بر افكار عمومي جهاني و تسهيل همكاري و تعريف مناسب از جايگاه خود و نحوه ارتباط با ديگران و در نتيجه، كسب وجهه و اعتبار بين‌المللي، سازوكارها و پروژه‌‌هاي مختلفي براي استفاده از توانمندي‌ها و قابليت‌هاي جديد رسانه‌اي و مواجهه با چالش‌ها، تدوين و طراحي كنند.


شناسنامه

سرشناسه: حاجی‌محمدی، علی، ‏‫۱۳۵۸ - ‏ عنوان و نام پديدآور: رسانه‌های نوین و تحولات بین‌المللی/ علی حاجی‌محمدی، عبدالله بیچرانلو؛ ویراستار محمود سوری؛ [تهیه کننده] مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما. مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، 1393. مشخصات ظاهري: ‫۲۴۰ ص.‬: مصور، جدول، نمودار؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م. ‬‬‏ ISBN: 978 – 964 – 514 – 349 – 5 72000 ريال؛. وضعيت فهرست نويسي: فيپا يادداشت: کتابنامه: ص. [۲۲۷] - ۲۴۰؛ همچنین به صورت زیرنویس. موضوع: رسانه‌های گروهی و تکنولوژی موضوع: رسانه‌های گروهی -- نوآوری شناسه افزوده: بیچرانلو، عبدالله، ‏‫۱۳۵۹ -‏ شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي¬کنگره: ‏‏ 1392 2 ح 8 ت / 96 P‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رده بندي¬ديويي: 23 / 302 شماره کتاب‌شناسي ملي: ۳۶۰۰۰۸۴ تهيه كننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ویراستار: محمود سوری صفحه‌آرا: محمد صادقي چاپ: اول / 1393 شمارگان: 600 جلد شابک: 5 - 349 - 514 - 964 - 978 قيمت: 72000 ريال کليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما؛ تلفن: 32915511- 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛ تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 32215108 - 051 نمابر: 32215106

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب