/// كار و تلاش، رمز موفقيت (مجموعه متن‌هاي برنامه‌اي درباره همت و تلاش )


تاریخ نشر خرداد1389
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: گروهي از نويسندگان

متن کتاب

چکیده

نام‌گذاري سال 1389 به «سال همت مضاعف، كار مضاعف»، شايد بيش از هر دستگاه و نهادي، متوليان امر فرهنگ جامعه را بيش از پيش موظف سازد تا در حوزه فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي اين موضوع در متن جامعه، همت و كوششي مضاعف كنند. در اين ميان، برنامه‌سازان رسانه ملي در خط مقدم اين جريان‌سازي و حركت‌آفريني قرار دارند؛ چون به صورت مستقيم و بي‌واسطه، با توده مردم و نخبگان جامعه ارتباط دارند. مركز پژوهش‌هاي اسلامي براي سهولت دسترسي برنامه‌سازان رسانه ملي كوشيده است در فرصتي كوتاه، مجموعه‌اي از متن‌هاي مناسب برنامه‌سازي را در اين مجموعه گرد آورد تا نياز برنامه‌سازان را در روزها و ماه‌هاي ابتدايي سال تا اندازه‌اي برطرف كند.


شناسنامه

کار و تلاش، رمز موفقيت (مجموعه متن‌هاي برنامه‌اي درباره همت و تلاش) كد: 1607 جمعي از پژوهشگران تهيهكننده و ناشر: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / فروردين 1389 شمارگان: 2500 بها: 25000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ مي‌باشد. نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 5-125-514-964- 978 / ISBN: 978-964-514-125-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب