/// عالي‌همتان (كار و همت در سخن و سيره انديشمندان و عارفان مسلمان )


تاریخ نشر تير1389
موضوع: نویسنده: سيد عباس موسوي مطلق

متن کتاب

چکیده

مقام معظم رهبري با ناميدن سال 1389 به عنوان سال همت و كار مضاعف، يك بار ديگر نگاه نسل حاضر را به عناصر حياتي در شكل‌گيري و پويايي تمدن اسلامي جلب كرد؛ عناصري كه هر وقت به كمال خود نزديك شده‌اند، تحولات شگرفي را در دنياي اسلام رقم زده‌اند. بررسي اين دو عنصر حياتي در سخن و سيره انديشمندان مسلمان سبب مي‌شود اهميت و ضرورت اين موضوع براي نسل امروز جامعه تبيين گردد و در راه الگوسازي براي اين نسل، قدم بزرگي برداشته شود. نويسنده محترم كوشيده است در مجال اندكي كه دراختيار داشته است، اين مهم را تحقق بخشد و توشه‌اي براي برنامه‌سازان ملي فراهم آورد.


شناسنامه

كد: 1618 عالي همتان «کار و همت در سخن و سيره انديشمندان و عارفان مسلمان» نويسنده: سيد عباس موسوي مطلق نوبت چاپ: اول / خرداد 1389 تهيهكننده و ناشر: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما شمارگان: 2000 چاپ: زلال کوثر تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 بها: 13000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين info@irc.ir www.irc.ir شابك: 6-131-514-964- 978 / ISBN: 978-964-514-131-6

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب