/// كتاب‌شناسي جهاد اقتصادي


تاریخ نشر آذر1390
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: محمد حسين حسيني هرندي

متن کتاب

چکیده

اقتصاد و تلاش و كوشش فردي و اجتماعي يكي از ضرورت‌هاي زندگي دنيوي انسان‌هاست. اين حركت، آن‌گاه كه سمت و سويي معنوي پيدا كند و زمينه ساز حيات جاودانه باشد، روندي جهادگونه و همراه با مجاهدت در تمامي عرصه‌ها را طلب مي‌نمايد. آشنايي با مباحث اقتصادي، راه‌كارهاي برون‌رفت از فقر و درماندگي، مسير دست‌يابي به توسعه و شكوفايي، شناخت آسيب‌ها و موانع پيش‌رو و بالاخره فراهم ساختن مقدمات تمدن ناب اسلامي، نياز پژوهشگران و محققين به منابع مرتبط با اقتصاد اسلامي را ضروري مي‌نماياند. در مجموعه حاضر تلاش شده بخشي از كتاب‌هاي موجود در اين عرصه براي ارائه به پيشگاه برنامه‌سازان و علاقه‌مندان مطالعات اقتصادي معرفي گردد.


شناسنامه

کتاب‌شناسي جهاد اقتصادي نويسنده: سيدمحمدحسين حسيني هرندي و ميرصادق سيدنژاد ويراستار: صفحه آرا: اکرم‌السادات بني‌زهرا تهيه‌کننده و ناشر: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما ------------------------------------ حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 سامانه ارتباطات: 11ـ2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک: 9-172-514-964-978 Isnb:978-964-514-172-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب