/// نقش و كاركرد خانواده در جهاد اقتصادي


تاریخ نشر آبان1390
موضوع: نویسنده: حسين بافكار

متن کتاب

چکیده

استكبار جهاني پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، تمامي توان و امكانات خود را براي به شكست كشاندن نظام اسلامي به كار برده است كه به فضل الهي، تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است. وقتي دشمني آنان در عرصه‌هاي امنيتي، سياسي و فرهنگي در ايران به شكست انجاميد، تنها برگ برنده‌اي كه در سال‌هاي اخير در دستان مخالفان نظام اسلامي باقي مانده، ناكارآمد نشان دادن نظام اقتصادي است. در واقع مسائل اقتصادي اساسي‌ترين محوري است كه دشمن در سال‌هاي اخير، آماج قرار داده است؛ چون احساس مي‌كند در مسائل اقتصادي خلأهايي داريم كه نظام را ضربه‌پذير مي‌كند و رخنه‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند از آنجا به سدّ مستحكم نظام نفوذ كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) با درايت و آينده‌نگري خاص خود در تعيين سال جهاد اقتصادي، از تمامي مردم خواست براي مقابله با اين تهديد به حالت آماده‌باش درآيند. و با شركت در اين مبارزه مقدس اقتصادي علاوه بر نااميد كردن دشمن، زمينه پيشرفت و آباداني ايران اسلامي را فراهم ‌آورند تا الگويي براي ديگر كشورها به ويژه جوامع اسلامي باشند.جامعه ايراني ـ اسلامي، جامعه‌اي خانواده‌محور است كه اين خانواده‌گرايي از ارزش‌هاي الهي برخاسته است و در علوم اجتماعي، از خانواده به عنوان نهادي اثرگذار نام مي‌برند كه هسته اوليه جامعه از آن ريشه مي‌گيرد. خانواده نه‌تنها در پيشرفت و توسعه فرهنگي و اجتماعي جامعه نقش اول دارد، بلكه در پيشرفت و توسعه اقتصادي جامعه نيز نقش اساسي ايفا مي‌كند و ميزان چگونگي و نوع حضورش در عملكرد و چرخه اقتصاد كشور اثر مي‌گذارد. يكي از عرصه‌هاي مطرح در جهاد اقتصادي خانواده است كه با توجه به تقدس جهاد و خانواده از يك سو و نقش خانواده در توليد، توزيع و مصرف از سوي ديگر، نقش مهمي دارد. گروه مطالعات خانواده مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما بنابر رسالت سازماني خود براي پشتيباني از برنامه‌هاي صدا و سيما، پژوهش «نقش و كاركرد خانواده در جهاد اقتصادي» را در دستور كار خود قرار داد.كتاب حاضر، جستاري در اين زمينه است كه با همت و تلاش پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي حسين بافكار نگاشته شده است.


شناسنامه

نقش و كاركرد خانواده در جهاد اقتصادي

نويسنده: حسين بافكار

تهيه‌كننده و ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

ويراستار: مجيد فضل‌اللهي

نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما

تلفن: 2919670 ـ 0251 سامانه ارتباطات: 11ـ2915510

شابك: 9-172-514-964-978

Isnb:978-964-514-172-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب