/// حكمت هنر (هنر از منظر سنت و مدرنيته)


تاریخ نشر اسفند1390
موضوع: نویسنده: سيد رضي موسوي گيلاني

متن کتاب

چکیده

كتاب حاضر، مجموعه‌ مباحثي است كه در سه بخش گرد آمده است. اين مباحث كه در زمان‌هاي متفاوت نگاشته شده داراي انديشه و تأملي است كه عرصه هنر و زيبايي‌شناسي را نمايان سازد. اگرچه اين كتاب پيرامون مقوله‌هاي متعددي سخن گفته، اما نويسنده بر آن است تا با بررسي و تتبع درباره برخي موضوع‌هاي مشترك و پاسخ‌گويي به بخشي از اساسي‌ترين علايق و دغدغه‌هاي ذهني خود در سال‌هاي اخير به موضوع‌هايي همچون تأمل در هنر اسلامي، نسبت‌سنجي ميان دين و هنر، تعامل دين با «معنويت و عرفان» و سنجش پيوند ميان هنر اسلامي با زيبايي‌شناسي مدرن اشاره نمايد.


شناسنامه

حکمت هنر: هنر از منظر سنت و مدرنيته موضوع: هنر-- فلسفه -- ‏موضوع: هنر اسلامي -- فلسفه -- نويسنده: سيد رضي موسوي ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويراستار: محمدصادق دهقان صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا نوبت چاپ: اول / 1390 حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، دانشکده صدا و سيما ـ قم تلفن: 2904214 ـ 0251 نمابر: 2904005

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب