/// تجلي آفتاب -ايمان روشن‌بينانه در سيره و كلام حضرت امام رضا عليه السلام


تاریخ نشر شهريور1394
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: مهدي كرامتي

متن کتاب

چکیده

تاريخ‌ زندگاني ائمه عليهم السلام سراسر درس و عبرت است. آنان همه شرايط لازم براي اسوه بودن را دارا هستند و از اين جهت پيروي از آنها موجب اطمينان و آرامش است. در اين ميان زندگاني امام هشتم عليه السلام با توجه به شرايط زماني و مكاني از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است. آن حضرت در حوادث مختلف موضع‌گيري‌هايي داشته و با رفتار و گفتار خود به تبيين ديدگاه اسلام مي‌پرداخت. در مجموعه حاضر بخشي از حكايت‌ها اعم از اعتقادي، عبادي، اقتصادي و... از سيره و سخنام امام هشتم حضرت علي بن موسي الرضا(ع) با هدف روشنگري و درس‌آموزي در عرصه‌هاي مختلف زندگي كه در قالب سه بخش برگزيده شده است در اختيار دوستان برنامه‌ساز قرار مي‌گيرد.


شناسنامه

نويسنده: مهدي كرامتي
ويراستار: جعفر مروجي
صفحه‌آرا: محمدصادقي
سال انتشار:  1394
تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش و سنجش افكار، اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب