/// سلامت جنسي در جامعه اسلامي جلد دوم (سلامت جنسي در نگاه كارشناسان)


تاریخ نشر خرداد1395
موضوع: جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

چنان‌كه در مقدمه جلد نخست كتاب حاضر گفته شد، در شرايط كنوني جامعه ما كه روابط و رفتارهاي ناهنجار جنسي، روز به روز گسترش و عمق بيشتري پيدا مي‌كند، رسانه ملي چاره‌اي جز وارد شدن به حوزه مباحث سلامت جنسي و انجام دادن مسئوليت‌هاي مهم خود در اين زمينه به ويژه آگاهي‌بخشي به جوانان و نوجوانان، در زمينه آسيب‌هاي روابط و رفتارهاي ناهنجار جنسي و راه‌هاي در امان ماندن از اين آسيب‌ها ندارد. از آنجا كه ورود به اين حوزه بدون در نظر داشتن آموزه‌هاي فقهي و اخلاقي اسلام و بدون داشتن راهبردها و سياست‌هاي دقيق و مشخص مي‌تواند موجب دامن زدن به آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي بيشتري در اين زمينه شود، ضروري است كه در نخستين گام براي ورود به اين حوزه، با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون، راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در اين زمينه تدوين شود. براي تحقق هدف يادشده، در قالب طرح پژوهشي «راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي»، مجموعه گفت‌وگوهايي با صاحب‌نظران و كارشناسان متخصص و متعهد حوزه‌هاي گوناگون مرتبط با موضوع سلامت جنسي، انجام و در هر يك از اين گفت‌وگوها، يكي از وجوه موضوع سلامت جنسي و آسيب‌ها و چالش‌هاي موجود در اين حوزه، با نگاه تخصصي بررسي شد. آنچه در پي خواهد آمد، حاصل بيست گفت‌وگو با صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه‌هاي فقه و حقوق، اخلاق جنسي، زن و خانواده، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي، مطالعات جنسي (سكسولوژي)، مطالعات راهبردي و رسانه و ارتباطات است.


شناسنامه

سرشناسه: شفیعی سروستانی - 1343 عنوان: سلامت جنسی در جامعه اسلامی،‌ جلد دوم (سلامت جنسی در نگاه کارشناسان) تکرار نام پدیدآور: ابراهیم شفیعی سروستانی، تهیه‌کننده: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه مشخصات نشر: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1395 مشخصات ظاهري: 394 ص. ISBN: 978 – 964 – 514 – 381 – 5 150000 ريال؛. وضعيت فهرست نويسي: فيپا یادداشت: کتاب‌نامه: ص 373 ـ 393 موضوع: اسلام و مسائل جنسی ـ مصاحبه‌ها موضوع: امور جنسی ـ دیدگاه‌ها موضوع: رسانه‌های گروهی و مسائل جنسی موضوع: رسانه‌های گروهی ـ جنبه‌های اجتماعی موضوع: رسانه‌های گروهی ـ جنبه‌های مذهبی ـ اسلام شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما گروه تاریخ و مناسبت‌ها رده بندي کنگره: ‏‏ 1395، 82 س 7 ش / 17 / 230 BP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رده بندي ديويي: 4831 / 297 شماره مدرک: 3923785 سلامت جنسي در جامعه اسلامی با تأکید بر نقش رسانه ملی(جلد دوم) تهيه‏کننده و ناشر: اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما طراح جلد: فرانشر صفحه‌آرا: مرتضی صابری نوبت چاپ: اول / 1395 شمارگان: نسخه بها: 150000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است. © نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه تلفن: 32915511 ـ 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc. ir www. irc. ir شابک: 5 ـ381ـ514ـ964ـ978 5ـ 381 ـ 514 ـ 964 ـ 978 Isbn:

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب