/// سلامت جنسي در جامعه اسلامي، جلد اول (سلامت جنسي؛ چيستي، چرايي و چگونگي)


تاریخ نشر خرداد1395
موضوع: جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

«سلامت جنسي» واژه تازه‌اي است كه در سال‌هاي اخير، به حوزه موضوعات و مباحث جنسي وارد شده است و هنوز درباره معنا، مفهوم و گستره آن اتفاق نظر در ميان صاحب‌نظران وجود ندارد. «سازمان جهاني بهداشت» ، در سال 2006 م. «سلامت جنسي» را اين گونه تعريف مي‌كند: بهره‌مندي از آسايش جسمي، عاطفي، ذهني و اجتماعي در زمينه جنسي. سلامت جنسي صرفاً به معناي فقدان بيماري، ناتواني و ضعف نيست. سلامت جنسي نيازمند رويكردي مثبت و احترام‌آميز نسبت به روابط و تمايلات جنسي و همچنين امكان برخورداري از تجارب جنسي ايمن و لذت‌بخش است؛ تجاربي فارغ از اجبار، تبعيض و خشونت. براي دست‌يابي به سلامت جنسي و حفظ آن بايد حقوق جنسي تمام افراد جامعه محترم شمرده شده، و برآورده شود. در دهه اخير، «سلامت جنسي» در جهان اهميت فراواني يافته است تا آنجا كه امروزه موضوع «سلامت جنسي»، يكي از اولويت‌هاي «سلامت همگاني» به شمار مي‌آيد. در سال 2010 م. «انجمن جهاني سلامت جنسي» (WAS) با هدف پيشبرد آگاهي درباره سلامت جنسي، براي اولين بار، ۴ سپتامبر (برابر با 13 شهريور) را به عنوان «روز جهاني سلامت جنسي» در سطح جهاني معرفي كرد كه اين امر نيز نشان‌دهنده اهميت موضوع يادشده است. از سوي ديگر، با پيچيده‌تر شدن روابط و رفتارهاي جنسي در جوامع انساني، نياز به مداخلات مبتني بر دانش براي آگاه‌سازي، اصلاح نگرش و پيش‌گيري و درمان بيماري‌هاي مرتبط از اهميت روزافزوني برخوردار شده است. اين موضوع به ويژه پس از گسترش بيماري ايدز در جهان اهميت بيشتري يافته است. البته بايد توجه داشت كه امروزه سلامت جنسي مانند ديگر جنبه‌هاي سلامت، تنها به نبود بيماري يا اختلال عملكرد گفته نمي‌شود، بلكه هماهنگي و سازگاري جنبه‌هاي جسمي، عاطفي، عقلاني و اجتماعي امور جنسي در انسان را نيز در برمي‌گيرد. همچنين سلامت جنسي با سلامت باروري رابطه تنگاتنگي دارد و براي داشتن نسلي سالم و شايسته بايد به آن توجه كرد.


شناسنامه

سرشناسه: شفیعی سروستانی - 1343 عنوان: سلامت جنسی در جامعه اسلامی،‌ جلد اول (سلامت جنسی؛ چیستی، چرایی و چگونگی) تکرار نام پدیدآور: ابراهیم شفیعی سروستانی، تهیه‌کننده: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه مشخصات نشر: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1395 مشخصات ظاهري: 384 ص. ISBN: 978 – 964 – 514 – 364 – 8 150000 ريال؛. وضعيت فهرست نويسي: فيپا یادداشت: کتاب‌نامه: ص 355 ـ 381 موضوع: اسلام و مسائل جنسی موضوع: رسانه‌های گروهی و مسائل جنسی موضوع: رسانه‌های گروهی ـ جنبه‌های مذهبی ـ اسلام موضوع: رسانه‌های گروهی ـ جنبه‌های اخلاقی شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه گروه تاریخ و مناسبت‌ها رده بندي کنگره: ‏‏ 1395، 81 س 7 ش / 17 / 230 BP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رده بندي ديويي: 4831 / 297 شماره مدرک: 3923784 سلامت جنسي در جامعه اسلامی با تأکید بر نقش رسانه ملی(جلد اول) ابراهیم شفیعی سروستانی تهيه‏کننده و ناشر: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، مرکز پژوهش‌ و افکارسنجی صدا و سیما طراح جلد: فرانشر صفحه‌آرا: مرتضی صابری نوبت چاپ: اول / 1395 شمارگان: نسخه بها: 150000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است. نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه تلفن: 32915511 ـ 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره)، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc. ir www. irc. ir شابک 8 ـ364ـ514ـ964ـ978 Isbn: ـ 978 ـ 964 ـ 364 ـ 8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب