/// سياحت غرب 155


تاریخ نشر آبان1396
موضوع: نویسنده: احمد طوبايي

متن کتاب

چکیده

نقد فرهنگ و تمدن غربي از نگاه و بيان منتقدان و انديشمندان غربي، رويكرد محوري و ثابت نشريه سياحت غرب است. تاكنون بيش از يكصد و پنجاه شماره نشريه نام برده شده به مرحله چاپ و انتشار رسيده است. در اين نشريه موضوعات مختلفي در حوزه‌هاي علوم انساني و پيشرفت‌هاي اجتماعي غرب را كه به دانشمندان غربي به بحث و چالش مي‌كند، به رشته تحرير درمي‌آيد. از يك سو، پيشرفت‌هاي دنياي غرب، چشم‌ها را خيره ساخته و از سوي ديگر، صداي درماندگي جامعه غرب در اوليات اصول انساني و اخلاقي به گوش همگان رسيده است. فروپاشي ارزش‌هاي خانواده، سست‌شدن بنيادهاي دين و معنويت، كاهش رضايت‌مندي از زندگي متجدد مادي و دگرگوني مباني اخلاق فردي و اجتماعي، نشان مي‌دهد خلأ جدّي معنايابي در مفاهيم بنيادي نظام كنوني غرب وجود دارد. در نشريه مورد نظر، چند بحث، كانون توجه نويسندگان بوده است: سياست‌هاي به‌ظاهر بشردوستانه دولت‌مردان امريكا كه به نام دفاع از حقوق انسان‌ها، جان بسياري از بي گناهان را به خطر انداخته و كشورهاي مختلفي را دچار جنگ و خونريزي كرده است. بحران‌هاي متعدد اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه امريكا؛ روند توزيع ثروت در جوامع غربي؛ پشت پرده جريان‌هاي رسانه‌اي كه به بيان منتقدان غربي، «جعل و تزوير رسانه‌اي» نام گرفته است؛ سياست‌هاي منطقه‌اي كشورهاي غربي، به‌ويژه دولت امريكا و شخص رئيس‌جمهور، آقاي ترامپ كه نتايج پياپي زيان‌باري را براي ملت و جامعه غرب و امريكا به‌دنبال داشته است. هيئت تحريريه نشريه سياحت غرب، آمادگي خود را براي دريافت و به‌كارگيري پيشنهادهاي سازنده كاربران اعلام مي‌دارد.


شناسنامه

ماهنامه سیاحت غرب 155 سال چهاردهم / شماره 155 / پاييز 1396 صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه مدير مسئول: دکتر محمدحسين ظريفيان يگانه جانشين مدير مسئول: صادق ليراوي سردبير: احمد طوبايي مسئول اجرايي: حسين عباسي ويراستار: اعظم خوش‌گفتار چاپ: زلال کوثر نشاني وبگاه اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه: WWW.IRC.IR همکاران علمي اين شماره: وحیده پیشوایی، مرتضی ملتی، ثریا مرادی، ابولفضل ایمانی راغب، مرضیه خادمی، محمدرضا امین، ساره سپهرینژاد، طیبه رفیعی، جواد طاهری بها: 65000 ريال مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه تلفن: 32915511 ـ 025 نمابر: 32915510 خراسان رضوی، مشهد، خيابان امام خميني، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106 sihat@irc.ir در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب