/// تحليل گفتمان حاكم بر شبكه‌هاي ماهواره‌اي وهابي فارسي زبان


تاریخ نشر آبان1397
موضوع: جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي نویسنده: محمد مهدي قرباني

متن کتاب

چکیده

اداره‌‌كل پژوهش هاي اسلامي رسانه با توجه به رسالت خود، مبني بر شناسايي جريانات و افكار انحرافي ديني، شبكه هاي ماهواره‌اي ديني معاند را رصد و گزارش‌هاي آن را، در نشريه امواج شبهه منعكس كرده است. در تحقيق حاضر سعي شده است، گفتمان حاصل از فعاليت چند‌ساله اين شبكه‌ها، بازنمايي و نتايج حاصل از آن در اختيار مخاطبان اين اثر كه مديران و ‌تهيه‌كنندگان سازمان صداوسيما و همچنين مديران، تصميم‌گيران و افراد مؤثر و مرتبط با امور فرهنگي كشور هستند، قرار داده شود تا (ايشان) با شناختي درست از جريانات معاند، براي مقابله با دشمن، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري درست و اصولي انجام پذيرد


شناسنامه

تحلیل گفتمان حاکم بر شبکه‌های ماهواره‌ای وهابی فارسیزبان (کد:2750) نویسندگان: محمدمهدی قربانی و علی امانی توانی ناشر و تهیه‌کننده: اداره‌‏کل پژوهش‌های اسلامی رسانه دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه؛ گروه رصد و جریان‌شناسی دینی رسانه صفحه‌آرا: سمیه مرادی نوبت چاپ: اول /1397 شمارگان: 600 بها: 120000ریال همه حقوق، محفوظ و متعلق به ناشر است. نشر الکترونیکی اثر بدون کسب اجازه کتبی از ناشر ممنوع است. قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، تلفن: 32915510 تهران: جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 مشهد: خیابان امام خمینی(ره)، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیام کوتاه: 30000255 شابک: 8-405-514-964-978 ISBN: 978-964-514-405-8 www.irc.ir info@irc.ir sapp.ir/irc.ir @ irc_ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب