/// ادب حضور؛ ويژه ‏نامه آداب ميهماني زيارت اربعين


تاریخ نشر آبان1397
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

«زائرٌ لَكُم عائِذٌ بِكُم لائِذ لِقُبورِكُم» به زيارت شما شتافته و به قبور و مرقدهاي مطهر شما پناه آورده‌ام. همواره آيين‌ها و اديان مختلف با هدف همبستگي ميان پيروان و هويت ‏بخشي به جريان اجتماعي خود، ايامي را در سال مشخص و پيروان خويش را ملزم به شركت در اين اجتماعات مي‌كنند. يكي از آثار اين‏گونه تجمعات، نمود جهاني و به‏ نوعي تبليغ جريان اجتماعي است كه معمولاً در جامعه جهاني اثرگذار است. به فرموده مقام معظم رهبري، خلأ وجود اجتماعي عظيم و بين‏ المللي در ميان شيعيان را حضور ميليوني در ايام اربعين پر مي‌كند. كربلا مي‌تواند «نماد» تبلور وحدت و بيعت با امام باشد كه «نمود»ي جهاني خواهد داشت. پياده‌روي در مراسم اربعين توفيقي عظيم و وصف ‏ناپذير است كه براي بهره‌وري بيشتر از اين سفر معنوي لازم است تا زائران، آدابي را رعايت كنند. بي‏ شك، مراسم باعظمتي مثل پياده‌روي اربعين كه به‏ صورت خودجوش و مردمي صورت گرفته و مي‌گيرد، در كنار نقاط قوت و ارزشمند آن، آسيب‌هايي هم دارد كه بايد براي رفع آنها، فكري كرد و طرحي در‌انداخت. سفر اربعين در پيش است و قرار است چند روزي در كشور دوست و برادر مهمان باشيم و از پذيرايي آنان بهره‌مند؛ اما هر مهماني، آدابي دارد كه اگر آن آداب رعايت نشود هم خود آسيب مي‌بينيم و هم صاحب‏خانه آزرده ‏خاطر خواهد شد. اداره‏ كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با درك اهميت اين موضوع، مجموعه حاضر را چاپ كرده است كه هدف اصلي آن تبيين آداب زيارت اربعين به ‏ويژه آداب مهماني در اين سفر نوراني است. اميد است اين اثر، ره ‏توشه‌اي مناسب براي زائران سفر اربعين باشد.


شناسنامه

ویژه‏نامه آداب مهمانی زیارت اربعین (کد: 2797) گردآوری:مریم سقلاطونی ناشروتهیه‌کننده:اداره‌‏کلپژوهش‌هایاسلامیرسانه دفترپژوهش‌هایکاربردیدینورسانه؛گروهانقلاب اسلامی، تاریخ و مناسبت‏ها همکاران:حامد حجتی و سیدصادق سیدنژاد صفحه‌آرا: فاطمه جهانگیر نوبت چاپ: اول /1397 شمارگان: 5000 بها: 60000 ریال همهحقوق،محفوظومتعلقبهناشراست. نشرالکترونیکیاثربدونکسباجازهکتبیازناشرممنوعاست. قم،بلوارامین،مجموعه صداوسیما،اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه،نمابر: 32915510 تهران: جام‌جم،ساختمان شهیدرهبر،طبقه زیرین،تلفن: 22014738،نمابر: 22164997 مشهد: خیابان امام خمینی=،جنب باغ ملی،ساختمان صبا،طبقه سوم تلفن: 32215108 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیامکوتاه: 30000255 شابک: 9-408-514-964-978 ISBN: 978-964-514-408-9 www.irc.ir info@irc.ir sapp.ir/irc.ir@irc_ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب