/// مهندسي افكار : ديپلماسي عمومي آمريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران


تاریخ نشر بهمن1398
موضوع: حقوق و سياست نویسنده:

متن کتاب

چکیده

امروزه قدرت‌هاي بزرگ جهاني با استفاده از شيوه‌ها و ابزارهاي نوين، سعي در اغواي افكار عمومي ملت‌هاي دنيا دارند. در اين ميان، كار سياست‌گذاران و بازيگران سلطه و نظام‌هاي سياسي آنها، فريبكارانه‌تر و پررنگ‌تر به نظر مي‌رسد. از اين‌رو، نقش رسانه‌ها درآگاهي‌بخشي اذهان عمومي، بسيار مهم و تعيين‌كننده است و مي‌توانند با استفاده از راهبردها و فراراهبردها، در روشنگري گستره وسيعي از مخاطبان نقش‌آفريني كنند. يكي از اين قدرت‌هاي پوشالي، ايالات متحده آمريكاست كه در سياست خارجي خود در رابطه با جمهوري اسلامي ايران از اهرم‌ها و ابزارهاي مختلفي استفاده مي‌كند. ايالات متحده با مخاطب قراردادن افكار عمومي مردم ايران و ارتباط مستقيم با مخاطب عام، درنظر دارد تا زمينه اعمال و اجراي سياست‌هاي مطلوب را در چارچوب حاكميت جمهوري اسلامي ايران فراهم سازد. يكي از اين ابزارها، ديپلماسي عمومي است. اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با توجه به اهميت اين موضوع، با هدف بازنمايي راهبردهاي سياسي آمريكا و ارائه راه حل براي بي‌اثركردن آن و افزايش هوشمندي مردم ايران، اثر پيش رو را فراروي مخاطبان قرار داده است. پژوهش حاضر كه در بخش‌هايي همچون: رابطه ديپلماسي عمومي و سياست خارجي، نشانه‌شناسي مهندسي افكار عمومي و شبكه بررسي مسائل ايران و تمهيدات راهبردي سامان يافته، در پي پاسخ به اين پرسش اساسي است كه اهداف مورد انتظار ايالات متحده از اجراي ديپلماسي عمومي در بستر افكار عمومي ايرانيان از چه شاخص‌هايي تبعيت مي‌كند و چگونه به‌دنبال تحقق آن هستند؟ لازم به ذكر است نويسنده اين اثر در كتاب ديگري با نام «ايران و آمريكا، توسعه تضاد در بستر قدرت نرم رسانه» نيز بخش مغفول مانده‌اي از اهداف، شاخص‌ها و راهبردهاي ديپلماسي عمومي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران را به مخاطبان فهيم رسانه ملي معرفي كرده است. در پايان لازم است از زحمات مولف ارجمند جناب آقاي محمدرضا رياحي تقدير و تشكر نموده و آرزومنديم اين اثر مورد توجه برنامه‌سازان محترم رسانه ملي به‌ويژه مديران، تهيه‌كنندگان و سردبيران حوزه سياسي و خبر قرار گيرد.


شناسنامه

سرشناسه: ریاحی، محمدرضا، ‏‫۱۳۴۹ - ‏‬‬‬‬ ‏عنوان و نام پديدآور: مهندسی افکار : دیپلماسی عمومی آمریکا در برخور با جمهوری اسلامی ایران/ محمدرضا ریاحی؛ تهیه‌کننده دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه، گروه انقلاب اسلامی، تاریخ و مناسبت‌ها. ‏مشخصات نشر: قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، نشر دین و رسانه‏‫، ۱۳۹۸.‬‬‬‬‬ ‏مشخصات ظاهری: ‏‫۱۷6 ص.‬‬‬‬‬ ‏شابک: ‭978-964-514-445-4‬‬‬‬‬ ‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا ‏عنوان دیگر:‏‫دیپلماسی عمومی آمریکا در برخور با جمهوری اسلامی ایران.‬‬‬‬ ‏موضوع: دیپلماسی ‏موضوع: Diplomacy ‏موضوع: جنگ نرم -- ایالات متحده ‏موضوع: *Soft war -- United States ‏موضوع: ایالات متحده -- روابط خارجی -- ایران ‏موضوع: United States -- Foreign relations -- Iran ‏موضوع: ایران -- روابط خارجی -- ایالات متحده ‏موضوع: Iran -- Foreign relations -- United States ‏شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه. دفتر پژوهش‌های کاربردی. گروه انقلاب اسلامی، تاریخ و مناسبتها ‏شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه. نشر دین و رسانه ‏رده‌بندی کنگره: ‏‫‬‭JZ۱۳۰۵‏‫‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏رده‌بندی دیویی: ‏‫‬‭۳۲۷/۲‬‬‬‬‬‬‬‬

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب