/// بازنمايي والدين در سريال‌هاي كلاه پهلوي و شهرزاد: (خلاصه) بررسي مقايسه‌اي فصل يك سريال شهرزاد و كلاه پهلوي در زمينه بازنمايي نقش والدين در تربيت ديني فرزندان


تاریخ نشر آبان1400
موضوع: جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

با توجه به مأموريت اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما، به‌عنوان يگانه مرجع مطالعاتِ دو حوزه دين و رسانه در ترويج و گسترش آموزه‌هاي ديني در رسانه ملي و نيز مأموريت گروه تربيت، خانواده و سبك زندگي در حوزه ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني، بررسي بازنمايي نقش والدين در تربيت ديني فرزندان در سريال كلاه پهلوي و مقايسه آن با سريال شهرزاد در اولويت كاري اين گروه قرار گرفت.


شناسنامه

بررسی مقايسه‌ای فصل يک سريال شهرزاد و کلاه پهلوی در زمينه بازنمايی نقش والدين در تربيت دينی فرزندان کد: 2895 پژوهشگر: فریده پیشوایی ناشر: دین و رسانه وابسته به اداره‌‏کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اهتمام: دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه؛ گروه تربیت، خانواده و سبک زندگی ویراستار: اعظم خوشگفتار طرح جلد: زینب صفاکوشکی صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی نوبت چاپ: اول/ 1400. چاپ: زلال کوثر شمارگان:200 بها: 120000ریال نشانی: قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، تلفن: 32915511-025 تهران: جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین، تلفن: 22014738-021 نمابر: 22164997 مشهد: خیابان امام خمینی(ره)، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108-051 نمابر:32215106

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب