/// بازنمايي خانه در رسانه ملي؛ بايسته هاي بازنمايي خانه در رسانه ملي بر اساس آموزه هاي ديني؛ مطالعه موردي سريال دلدادگان، ديوار به ديوار2 و رهايم نكن


تاریخ نشر مرداد1400
موضوع: علوم تربيتي و روانشناسي نویسنده:

متن کتاب

چکیده

يكي از نهادهاي فرهنگي كه امروزه مي تواند نقش بسزايي در تبليغ معماري خانه مطلوب اسلامي داشته باشد، رسانه ملي است. قدرت نفوذ رسانه ملي بر مخاطبان خود به حدي است كه نمي توان نقش آن را در شكل گيري فرهنگ مخاطبان و تربيت و هدايت آن ها انكار كرد. ازاين‌رو بازنمايي خانه در آثار توليدي رسانه ملي از مسائل مهمي است كه بايستي در راستاي معرفي ويژگي‌هاي عناصر داخلي خانه مطلوب به آن پرداخته شود؛ بر اين اساس تلاش شده است تا با درنظرگرفتن محدوديت‌هاي فضاي زندگي امروزي و به‌ويژه كوچك‌بودن فضاي آپارتمان‌‌نشيني و با توجه به اقتضائات فني و هنري آثار نمايشي در رسانه ملي، بايسته‌هاي بازنمايي خانه را از متون ديني استخراج و آن را بررسي كنيم. پژوهش پيش رو به منظور آگاهي‌بخشي نسبت به ويژگي هاي معماري داخلي خانه مطلوب اسلامي، با روش تحليل مضمون و نشانه شناسي انجام يافته كه اميد است نتايج آن در روند توليدات رسانه ملي به‌ويژه تلويزيون مشاهده شود. در پايان از پژوهشگر ارجمند، سركار خانم عالمه جمالزاده و كارشناسان محترمي كه ايشان را در انجام اين پژوهش ياري رساندند كمال تشكر و قدرداني را داريم؛ همچنين از زحمات خالصانه سركار خانم دكتر فريده پيشوايي در همكاري و همفكري با پژوهشگر محترم تقدير مي‌كنيم. اداره‌‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه


شناسنامه

بازنمایی خانه در رسانه ملی بایسته¬های بازنمایی خانه در رسانه ملی بر اساس آموزه¬های دینی؛ مطالعه موردی سریال دلدادگان، دیوار به دیوار2 و رهایم نکن کد: 2905 پژوهشگر: عالمه جمالزاده ناشر: دین و رسانه وابسته به اداره‌‏کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اهتمام: دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه؛ گروه تربیت، خانواده و سبک زندگی ویراستار: اعظم خوشگفتار طرح جلد: زینب صفاکوشکی صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی نوبت چاپ: اول/ 1400 چاپ: زلال کوثر شمارگان: 200 بها: 350000 ریال نشانی: قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، تلفن: 32915511 تهران: جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین، تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 مشهد: خیابان امام خمینی(ره)، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیام کوتاه: 30000255 www.irc.ir info@irc.ir sapp.ir/irc.ir @irc_ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب