/// مباني اخلاق در رسانه‌هاي ديني و غيرديني


تاریخ نشر ارديبهشت1402
موضوع: ارتباطات و رسانه نویسنده:

متن کتاب

چکیده

بشر ناگزير از داشتن اخلاق است، ولي ممكن است ضابطه و معيارهاي خير و شر در بين افراد مختلف، متفاوت باشد. اخلاق رسانه‎اي نيز با جهان‎بيني، ارزش‎ها و هنجارهاي حاكم بر يك جامعه‎ سروكار دارد؛ يعني از دل ارزش‎ها و هنجارها و از درون فرهنگ جامعه، سر بر مي‎آورد. بنابراين مؤلفه¬هاي اخلاق در رسانه هاي ديني و غيرديني به دليل تفاوت در مباني، متفاوت خواهند بود و عدم توجه به اين تفاوت مباني، موجب التقاط و درهم‌آميختن درست و نادرست در فعاليت هاي رسانه اي و عدم اتخاذ تصميم صحيح خواهد بود. اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه كه در راستاي ديني شدن رسانه ملي، عهده‌دار پشتيباني محتوايي آن در ساحت سياست‌گذاري و توليد برنامه است، بر خود مفروض مي‌داند كه ريل‌گذاري لازم را در مسير حركت رسانه ملي بر مبناي ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي انجام دهد. اين اداره‌‌كل كه افتخار برگزاري اولين «همايش ملي علمي- پژوهشي اخلاق و رسانه» را در كارنامه فعاليت‌هاي پژوهشي خود دارد، همچنان با جديت در حوزه اخلاق و رسانه قدم برمي‌دارد. اثر علمي حاضر كه محصولي از اين دغدغه‌مندي است با هدف ارائه تمايزهاي موجود در مباني هستي شناختي، معرفت شناختي، انسان‌شناختي و ارزش¬شناختي اخلاق رسانه هاي ديني و غيرديني نگاشته شده است. در اين تحقيق، با ارائه رويكردي از زاويه فلسفه اخلاق و بر اساس مباحث مربوط به نظريه هاي هنجاري رسانه و نظريه هاي ارتباطات و مطالعات اخلاق رسانه، ضمن توصيف اخلاق رسانه و مباني اخلاق رسانه در دو مكتب اسلام و ليبراليسم، اين مباني در رسانه هاي ديني و غيرديني مورد مقايسه قرار گرفته‌اند. توصيف و مقايسه‌ بر اساس الگوي بررسي مباني هستي شناختي، معرفت شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي كه همراه با معناسازي مقايسه‌اي و نقد و بررسي جايگاه مؤلفه هاي مطرح شده در مكاتب، مورد توجه قرار گرفته است. اين كتاب علمي مي تواند در تمايز مباني اخلاق در رسانه هاي ديني و غيرديني، ياري‌گر سياست گذاران و برنامه ريزان صداوسيما باشد از سوي ديگر خواهد توانست زمينه ساز تدوين اصول و قواعد اخلاق رسانه براي رسانه هاي فعال در جمهوري اسلامي ايران باشد. همچنين آشنايي با مباني اخلاق رسانه در رسانه‌هاي ديني و وجوه تمايز آن با رسانه هاي غيرديني مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف برنامه سازي كمك كار برنامه سازان در رسانه ملي باشد تا در دوراهي ها با تمسك به مباني اخلاق رسانه اسلامي بتوانند درست و نادرست را از نظر اسلامي تشخيص داده و از عمل كردن بر اساس قواعد رسانه هاي ليبرال اجتناب نمايند. در پايان از همه افرادي كه در انجام اين پژوهش مؤثر بوده‌اند، به‌ويژه پژوهشگر محترم حجت‌الاسلام دكتر روح‌الله عباس‌زاده تقدير و تشكر مي‌شود. اميدواريم اين مجلد، مورد توجه صاحبان انديشه، مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي قرار گيرد. اداره‌‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه


شناسنامه

مبانی اخلاق در رسانه‌های دینی و غیردینی کد: (2915) پژوهشگر: روح‌الله عباس‌زاده ناشر: دین و رسانه وابسته به اداره‌‏کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اهتمام: گروه مطالعات فقه و اخلاق رسانه طرح جلد: امیر اکبرزاده صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی نوبت چاپ: اول/ 1402 شمارگان: 300 بها: 900000 ریال کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است. نشانی: قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، تلفن: 32915511-025 تهران: جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین، تلفن: 22014738-021 نمابر: 22164997 مشهد: خیابان امام خمینی(ره)، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108-051 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیام کوتاه: 30000255 شابک: 0-498-514-964-978 978-964-514-498-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب