/// نبوت پژوهي با رويكرد رسانه‌اي


تاریخ نشر مهر1401
موضوع: نویسنده: ايرج (حجت الله) حجازي

متن کتاب

چکیده

نبوت، مهم‌ترين كانال ارتباطي است كه در نظام آفرينش، ميان انسان و خداوند برقرار گرديد و نبي، كسي است كه در نقطه اوج و هرم قله هستي قرار دارد. او نماد انسان تكامل‌يافته است و باطنش، با نور حق روشن است و با عالَم حقايق و معاني غيبي ارتباط دارد. او واسطه فيض ميان خالق و مخلوق و عالم ملكوت و ناسوت است و فقط او مي¬تواند انسان‌هاي ديگر را به كمال و رشد و تعالي برساند. وجود پيام¬آوران نور و رحمت براي رشد و تكامل بشر، لازم و ضروري است و ضرورت آن، به مسئله اهميت هدايت و رهبري انسان‌ها بازمي‌گردد. قرآن مجيد، انبياي الهي را انسان‌هاي نمونه و برگزيده‌اي معرفي مي¬كند كه خودشان هدايت‌يافته‌اند و به بهترين و زيباترين ويژگي‌هايي كه بالاتر از آن براي انسان قابل تصور نيست، متصف مي¬كند و آنها را از هر ناپاكي و صفت زشتي كه با مقام پيامبري الهي تعارض دارد، مبرا مي¬داند. بدون ترديد، مسئله نبوت در متن زندگي انسان‌ها قرار دارد و براي رسيدن انسان به تكامل، پي¬ريزي شده است و براي نائل‌آمدن به چنين مقصودي راهي جز در پيش گرفتن راه انبيا ندارند؛ چون آنان به منبع وحي و علم الهي متصل هستند و مي¬توانند بشر را از گمراهي و حيران نجات دهند. رسانه ملي به‌عنوان يك ابَرسازمان فرهنگي، كه تبيين و نشر معارف اسلامي و شيعي را بر عهده دارد، موظف است در بسط امر هدايت و معرفي اسوه¬هاي حسنه از سويي و رفع شبهات از سوي ديگر تلاش نمايد و معارف الهي را به دنيا معرفي كند. در اين ميان، آنچه اهميت دارد بيان مطالب اساسي و متناسب با رسانه در اين باب و پرهيز از ارائه مباحث حاشيه‌اي است. پژوهه پيش رو، از مجموعه كتاب¬هاي راهنماي اصول اعتقادي است كه در دفتر بنيادي اداره‌كل پژوهش¬هاي اسلامي و رسانه تعريف شده، درصدد است مباني اعتقادي اسلام در باب نبوت را به اختصار واكاوي كند. ازاين‌رو، مباحث آن در چهار بخش سامان يافته است. در بخش اول، كليات پژوهش از قبيل مفاهيم، پيشينه و تبيين معنا و تعريف نبوت بيان شده و بخش دوم، عهده‌دار بازنمايي، دلايل و ضرورت نبوت عامه است. بخش سوم شامل مباحث نبوت خاصه و گزارش اجمالي از پيامبران صاحب شريعت و كتاب است. بخش چهارم به بازخواني نبوت و رسانه اختصاص دارد، بايدها و نبايدهاي رسانه؛ ايده‌ها، محورها و موضوعات برنامه‌سازي را پيش روي برنامه‌سازان قرار داده است و در پايان به معرفي منابع مكتوب پرداخته است. در پژوهش حاضر تلاش شده است در فرم و قالب جديدي كه منطبق بر اصول رسانه‌اي است، اصحاب رسانه در امر برنامه‌سازي مرتبط با نبوت ياري شوند. در پايان لازم است از زحمات نويسنده ارجمند جناب آقاي ايرج حجازي در پژوهش و تدوين اين اثر سپاسگزاري كنيم و همچنين از حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي رضا محمدي شاهرودي كه ارزيابي اين اثر را بر عهده داشتند. اميد داريم مديران، برنامه‌سازان و پژوهشگران رسانه ملي با ارائه ديدگاه¬هاي خود، ما را در هرچه بهترشدن پژوهش¬ها ياري رسانند.


شناسنامه

نبوت ‌پژوهی با رویکرد رسانه‌ای نویسنده: ایرج حجازی ناشر: دین و رسانه وابسته به اداره‌‏کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اهتمام: دفتر پژوهش‌های بنیادی دین و رسانه؛ گروه فقه، کلام و رسانه. ویراستار: اعظم خوشگفتار طرح جلد: امیر اکبرزاده صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی نوبت چاپ: اول/ 1401 چاپ: زلال کوثر شمارگان: 200 بها: 800000 ریال

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب