/// سپهر هدايت(ويژه نامه ولادت امام علي النقي (ع))


تاریخ نشر اسفند1378
موضوع: نویسنده: مجيد دستياري

متن کتاب

چکیده

در مذهب تشيع شناخت و اعتقاد به امام، از مسائل اصولي و بنيادين دينداري بوده و پاي بندي و اعتقاد به آن در كنار ديگر اصول دين همچون توحيد و نبوّت و معاد مطرح شده است. وجود هرگونه تزلزل و ضعف سستي در اصول اعتقادات، اختلال و ضعف در امر دينداري را در پي خواهد داشت، نبود يا كمبود معرفت نسبت به امام عليه السلام، موجب نقصان در امر دين و عدم انجام وظيفه و يا كوتاهي در اداي تكليف خواهد بود. منظور از اين شناخت تنها آشنايي با اسامي امامان آنهم با حفظ ترتيب امامت هر يك از آن ذوات مقدس نيست، چرا كه اين حد از معرفت تأثير چنداني در بناي تفكر اعتقادي و لزوما شكل گيري افعال و اخلاق انسان نخواهد داشت بلكه مقصود دريافت آموزشهاي امامان و آشنايي با روح تعليمات والاي حجج الهي است، كه در زمينه هاي مختلف فردي و اجتماعي، از ناحيه آن پيشوايان معصوم صادر شده است. اگر قرآن و سنت و سخن پيامبر صلي الله عليه و آله دو منبع جاويد ارشاد و هدايت هست تنها طريق مطمئن و راه وصول به آن چشمه جوشان حيات بخش، تمسك و تعهد به راه و روش و آموزشهاي امامان معصوم است. در منطق راستين شيعه، شناخت امام، شناخت خداوند، شناخت قرآن، شناخت اسلام، شناخت پيامبر، شناخت راه و شناخت جهت صحيح زندگي و كرامت انساني است.


شناسنامه

عنوان و نام پديدآورنده:سپهر هدايت(ويژه نامه ولادت امام علي النقي (ع))/مجيد دستياري

كد:344

بهمن ماه 1378

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب