/// رجعت خونين (ويژه نامه اياّم محرم)


تاریخ نشر 1378
موضوع: نویسنده: ابراهيم ابراهيم پور

متن کتاب

چکیده

انسان اين اشرف مخلوقات از آن زمان كه پا به عرصه خاكي نهاد، هماره در پي يافتن نمونه هاي كمال بود و در اين رهگذر فطرت الهي و روح جستجوگرش او را به انبياء و اولياي الهي رهنمون ساخت. در اين ميان، عاشورا مدرسه عشق و ايثار و جانفشاني است. تجسّمِ كمال عبوديت و عرفان، سِلم محض و اطاعت از معبود است. كعبه آمال و مجمع اسوه هاي كمال است. صحنه از جان گذشتگي نور رويان و افشاي ماهيت پليدِ نار رويان است. كربلا اسوه ها دارد. اسوه سالخوردگانِ عارفي چون حبيب بن مظاهر، الگوي نوجوانانِ عاشقي همچون قاسم بن الحسن(ع)، اسوه جوانان كاملي، چون علي اكبر؛ اسوه مادران ايثارگر، خواهران دلسوز، الگوهاي ادب و وفا، شجاعت و غيرت، ولايت پذيري و توبه؛ و در يك كلام عاشورا مظهر تمام نماي اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله است. اميد كه با همت برنامه ريزان و برنامه سازان، حسينيان اهلِ معرفت، حريمِ جان را با عشق مقدس پاكبازان عالَم عطرآگين سازند و آموزه هاي شقايق هاي خونين بال را در كلاس زندگي به كار بندند.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آورنده:رجعت خونين (ويژه نامه اياّم محرم)/ابراهيم ابراهيم پور

كد:349

اسفندماه 1378

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب