/// مهدويت و انتظار از ديدگاه اهل سنت


تاریخ نشر فروردين1388
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: عباسعلي وحيدي

متن کتاب

چکیده

مسئله منجي و موعود از مهم ترين مسايل مطرح در اديان و مذاهب گوناگون است. اين نوشتار، مهدويت را از ديدگاه اهل سنت به بحث گذارده است. اين مجموعه گامي است هرچند كوچك براي شفاف تر كردن چهره وجودي حضرت مهدي(عج) و زدودن اختلاف هاي مسلمانان و رسيدن به وحدت اسلامي. عنوان هاي اين مجموعه عبارت است از: بررسي شخصيت فردي حضرت مهدي(عج)، حكومت مهدوي و مسايل پيرامون آن و انتظار مصلح در ديدگاه اديان و ملل گوناگون. در پايان نيز به برخي شبهه ها كه در اين زمينه وجود دارد، پاسخ داده است.


شناسنامه

مهدويت و انتظار از ديدگاه اهل سنت كد: 372 نويسنده: عباس علي وحيدي نام ويراستار: علاقه بند ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما چاپ: نگارش نوبت چاپ: اول / 1387 شمارگان: بها: ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 6-8-96873-964ISBN: 964-96873-8-6

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب