/// گلبرگ 45


تاریخ نشر دي1382
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماه عبارتند از: نيايش،جرعه اي از زلال وحي،نهضت خدمت رساني به مردم،معماهاي معنوي،مناسبت ها(مرزبان بيدار (درگذشت علامه مجلسي)،عيد رستگاري(عيد فطر)،بسيج؛ كتاب سبز ايمان (هفته بسيج مستضعفين)،غريو بيداري (درگذشت سيد جمال الدين اسدآبادي)،روز جهاني كودك و تلويزيون،سفير وحدت (شهيد مفتح) و ...)


شناسنامه

ماهنامه / مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما / آذرماه 1382 چشم اندازى سبز رو به آفاق انديشه شماره 45 سردبير: سعيد اميركاوه دبير تحريريه: اصغر عرفان مدير اجرايى: ابراهيم اخوى نويسندگان: آقايان: ميرصادق سيدنژاد / عبداللطيف نظرى / حمزه كريم خانى محمدحسين كاظمينى / محمدحسين قديرى / قاسم جليلى / حبيب مقيمى مهدى رضايى / حميدرضا كريمى / ابراهيم اخوى خانم ها: منيره زارعان / الهام موگويى / مليحه آقاجانى / فاطمه محمدى / راضيه حسينى صغرى ممبينى / ليلا سالمى / ليلا تفقدى / زهرا رضاييان / نسرين شاه محمدى ويراستار: محمود سورى نسخه پرداز: محمدجواد صادق زارعى حروف نگار: اكرم السادات بنى الزهرا صفحه آرا: مرتضى صابرى طراح جلد: آسمان گرافيك ليتوگرافى: سروش مهر چاپخانه: نگارش دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2935803 و 2933866 ـ نمابر: 2933892 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ تلفن: 2165443 ـ 2165496 پست الكترونيكى Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب