/// تمدن ها؛ گفت وگو يا درگيري


تاریخ نشر بهمن1379
موضوع: حقوق و سياست نویسنده: مجدالدين معلمي

متن کتاب

چکیده

فروپاشي معادلات جهان دو قطبي، متفكرين را به ارايه ي تئوري هاي مختلف در مورد آينده ي جهان واداشت. «برخورد تمدن هاي» هانتينگتون در اين زمينه بحث هاي فراواني را در مجامع علمي و پس از آن در رسانه ها برانگيخت و اين كنكاش به تئوري سازي هاي جديد و تعاريف و دستورالعمل هاي نو پيرامون تمدن و رابطه بين تمدن ها انجاميد. در نهايت با طرح تئوري «گفت وگوي تمدن ها» از سوي رييس جمهور محترم كشورمان سازمان ملل نيز سال آينده ي ميلادي را سال گفت وگوي تمدن ها ناميد. لذا از دي ماه امسال اين بحث در مجامع علمي و رسانه هاي عمومي بازتاب وسيع تري خواهد داشت و طبعا صدا و سيما نيز در اين زمينه به برنامه سازي هاي مناسب خواهد پرداخت. اما براي ورود به اين بحث پرسش هايي مطرح است كه در اين نوشتار جناب آقاي مجدالدين معلمي پاره اي از آن ها را بررسي و تجزيه و تحليل كرده اند: تمدن چيست؟ تفاوت آن با فرهنگ در چيست؟ واحد است يا متعدد؟ مباني آن به كجا باز مي گردد؟ بين انواع آن تعامل است يا تضاد؟ در صورت گفت وگو چه شرايطي بايد فراهم شود؟ و بالاخره موضع گيري جمهوري اسلامي در اين رابطه چه بايد باشد؟ اميد است اين جزوه مقبول طبع بلند برنامه سازان و برنامه ريزان محترم صدا و سيما قرار گيرد.


شناسنامه

مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما قدرداني از همكاراني كه در توليد اين اثر نقش داشته اند: ويراستار: محمدصادق دهقان نمونه خوان: محمدرضا پورفلاحتي و علي روحاني حروفچين: مجيد مشايخي صفحه آرا: اكرم السادات بني الزهرا مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما بهمن / 1380

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب