/// گرداب هلاكت - فتنه از ديدگاه امام علي عليه السلام


تاریخ نشر شهريور1380
موضوع: نویسنده: علي آقاجاني قناد

متن کتاب

چکیده

از دوران هاي پرآشوب تاريخ، دوران پرتلاطم مولا علي عليه السلام است كه سراسر فتنه و درگيري و آشوب بوده است. در اين بين، آن چه اهميت دارد عملكرد يگانه مرد روزگار؛ حضرت علي عليه السلام در برخورد با اوضاع و شرايط فتنه است. پژوهش گر ارجمند؛ جناب آقاي علي آقاجاني قناد در اين گفتار كوشيده است تصويري گويا از فتنه و رفتار حضرت علي عليه السلام با آن ارايه دهد. اميد است برنامه ريزان و برنامه سازان ارجمند، از اين مجموعه ي ارزش مند، بهره ي كافي ببرند.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آورنده:گرداب هلاكت - فتنه از ديدگاه امام علي عليه السلام/علي آقاجاني قناد

كد:449

مرداد ماه 1380 

تهيه كننده وناشر:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب