/// روز تعـاون


تاریخ نشر مهر1380
موضوع: نویسنده: روح الله ابراهيم نژاد

متن کتاب

چکیده

مطالعه ي تاريخ زندگي بشر نشان مي دهد كه انسان ها از ابتداي زندگي با تعاون و فعاليت هاي گروهي آشنا بوده و براي برآوردن نيازها و رويارويي با موانع طبيعي و پيروزي بر مشكلات، با هم همكاري داشته اند. مكتب اسلام نيز بر تعاون و همكاري متقابل تاكيد فراواني نموده و به عنوان يك اصل اساسي آن را در حيات بشر پذيرفته است. با اين كه كتاب آسماني اسلام، چهارده قرن قبل نداي «تعاونوا علي البر و التقوي» را سر داد و همه ي انسان ها را به مساعدت و همكاري دعوت كرد، با اين وجود، رويكرد دنياي امروز به امر تعاون، پيشينه اي كمتر از دو قرن دارد. كه آن هم عمدتا محدود به فعاليت هاي اقتصادي است. در حالي كه اسلام نه تنها بر ابعاد اقتصادي بلكه تعاون را در ساحت هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي پسنديده مي داند تا آن جا كه حتي در عبادات كه نوعي رابطه ي معنوي بين خالق و مخلوق است نيز مي خواهد كه انسان ها همه با هم در صفي واحد در محضرش حضور يابند و از بركات سفره ي الهي به صورت جمعي بهره گيرند. در راستاي ترويج فرهنگ تعاون و بررسي آثار و نتايج آن، نوشتار حاضر به همت محقق ارجمند آقاي روح اللّه ابراهيم نژاد به رشته تحرير درآمده است. اين مقاله در صدد است كه تعاون را در اديان مختلف به ويژه اسلام و جهان كنوني بررسي نمايد و آنگاه آسيب شناسي تعاون در جامعه ايران و راه هاي تقويت آن را به تصوير كشد. اميد است مورد استفاده ي برنامه سازان واقع گردد.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آورنده:روز تعـاون/روح الله ابراهيم نژاد

كد:489

شهريور ماه 1380

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب