/// پيام‌هاي كوتاه ديني و زيرنويس «مناسبت‌هاي قمري فروردين 1390»


تاریخ نشر ارديبهشت1390
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

شامل: پيام‌هاي كوتاه ديني و زيرنويس‌هاي تلويزيوني جهت مناسبت‌هاي قمري فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود هجري شمسي


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب