/// هودج خون (گذري بر عزاداري و نامگذاري شب هاي محرم)


تاریخ نشر 1380
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

در بخش هاي نخستين اين اثر، با تعريفِ پيشينه ي عزاداري سالار شهيدان، به آداب و رسوم و آموزه هاي آن پرداخته شده است و سپس به نمونه سازي و ارايه ي راه كارهايي جهت اشاعه ي فرهنگ عزاداري، آسيب شناسي اين موضوع و ارايه ي ديدگاه هاي گوناگون درباره ي آن ارايه شده است و در پايان نيز افزون بر انتقادها و پيشنهادهايي در باره ي اين بحث، به نقش رسانه در اين راستا توجه شده است


شناسنامه

هودج خون گذرى بر عزادارى و نامگذارى شب هاى محرم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسنده: ابوالفضل هادى منش ناشر: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى، چاپ و صحافى: چاپخانه زيتون نوبت چاپ اول / 1380 شمارگان: 1200 حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRCgIRIB.COM اينترانت:http://WWW.IRC.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 5-6-93835-964ISBN: 964-93835-6-5 /

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب