/// گنجينه 13 (متون كهن)


تاریخ نشر ارديبهشت1381
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از: پله پله تا ملاقات خدا (مناجات)،آيت عشق از دفتر عقل (تفسير)، زِ ملك تا ملكوت (عرفان)، قدر مجموعه ي گل (اخلاق)،در گذر ايام (مناسبت ها:درگذشت علامه سيد رضي(ره)،سير تاريخي حماسه ي حسيني، وفات ملامحمد صالح مازندراني،درگذشت علامه حلي)،در مسير زندگي،آن سوي پنجره


شناسنامه

فروردين 1381 كد 580 ماهنامه ى ادبى مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما سردبير: سيّد رضا باقريان موحد ارزياب: احمد درويش گفتار پژوهشگران: على حائرى ـ سيّد محمّدباقر باقريان موحّد ـ يوسف قربانى در اين شماره همگام هستيم با سخنانى از: چهارده معصوم (ع) - مولانا ـ خواجه عبداللّه انصارى - عين القضات همدانى ـ عطار نيشابورى ـ ملااحمد نراقى ـ سعدى شيرازى ـ زين العابدين علوى عاملى ـ ابوالفتوح رازى ـ رشيدالدين فضل اللّه ميبدى ـ محمد بيدآبادى ـ عزيزالدين نسفى ـ علامه مجلسى ـ محمد عوفى ـ محمدبن جرير طبرى ـ ميرزامحمد تنكابنى ـ حاج ميرزا حسن صفى عليشاه ـ موسيو ماربين ـ ژان ژاك روسو ـ سقراط ـ فردريش نيچه. حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب