/// جايگاه تشويق و تنبيه در اسلام


تاریخ نشر فروردين1385
موضوع: نویسنده: داود حسيني

متن کتاب

چکیده

تشويق، عاملي است براي برانگيختن و وسيله اي براي تقويت انسان در ترغيب به كار خيرو فراهم آوردن نشاط لازم در انجام كارها. تشويق و سپاسگزاري از زحمات و خدمات ديگران يكي از ضروري ترين نيازهاي رواني فرد و جامعه است. گاهي يك جمله ي تشويق آميز چنان تأثير عميقي در روحيه ي افراد مي گذارد كه غيرقابل توصيف است. اگر خدمات ارزشمند افراد با كم ترين درجه ي قدرداني، يعني ستايش لفظي همراه نباشد، نه تنها دور از مروت و جوانمردي است، بلكه نوعي حق كشي است. البته تشويق اگر به صورت مكرر انجام شود به تدريج خاصيت خود را از دست ميدهد. چه بسا افرادي كه به واسطه ي تعريف و تمجيدي كه درباره شان مي شود، مغرور خواهند شد. از روش تشويق و تنبيه براي برانگيختگي و باز دارندگي و شكوفاسازي استعدادهاي انسان در جهت كمال بهره مي گيرند. بايد بين نيكان با بدان و شايستگان با ناشايستگان فرق گذاشت و با هر يك به تناسب وضع و حالشان رفتار كرد و به وسيله ي تشويق و تنبيه مناسب، آنان را هدايت نمود. البته در تربيت انسان، اصل بر تشويق و ترغيب است نه تنبيه و مجازات. تنبيه بايد كاملاً سنجيده، حساب شده و دقيق باشد و به هيچ وجه از حد و مرز لازم فراتر نرود. زيرا عملي طبيبانه است و هرگونه نسنجيدگي و بي دقتي در آن فاجعه آور است و اثرات منفي به همراه دارد. تنبيه بايد از چنان ظرافت هاي تربيتي برخوردار باشد كه به صورت عاملي بيدار كننده و باز دارنده عمل كند. تنبيه نبايد وسيله ي تشفّي خاطر و ارضا و يا انتقام گيري شود. بنابراين در استفاده از اين دو روش، حساسيت فوق العاده اي وجود دارد زيرا ساختار رواني و عاطفي انسان طوري است كه اگر در ازاي فعاليت به او پاداش دهند آن نوع فعاليت برايش خوش آيند مي شود و اگر بعد از انجام كاري تنبيه شود از آن كار نفرت مي يابد و تكرارش براي او خاطره اي آزار دهنده دارد، پس اين دو عامل، يعني پاداش و كيفر، در اصلاح و تغيير رفتار انسان با رعايت آداب و شرايط بسيار مؤثر است. پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام داوود حسيني در تبيين جايگاه، كاركرد، آسيب شناسي آثار و نتايج اين دو روش، تلاش ارزنده اي داشته اند كه شايسته ي تقدير است، اميد آن كه ره توشه اي براي برنامه ريزان و برنامه سازان ارجمند باشد.


شناسنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جايگاه تشويق و تنبيه در اسلام كد 581 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسنده: داوود حسينى ناشر: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ اول / 1381 شمارگان: 1200 بها: 800 تومان ـــــــــــــــــــــــ حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRCgIRIB.COM اينترانت:http://WWW.IRC.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 4-22-7808-964ISBN: 964-7808-22-4 /

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب