/// چكامه همدلي 1 (نگارينه‌اي مانا در گفتار مجري و زيرنويس‌هاي تلويزيوني) (مناسبت‌هاي مذهبي)


تاریخ نشر مهر1382
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

يكي از نيازهاي اساسي گويندگان صدا و سيما، دسترسي به متن هاي پر بار در مناسبت هاي مذهبي، ملي و بين المللي است. داشتن متني منسجم، زيبا و پرمحتوا كه بيانگر چگونگي و چارچوب يك مناسبت ويژه باشد، بسيار تأثيرگذار خواهد بود. از سوي ديگر، زيرنويس هاي تلويزيوني نيز در معرفي و شناساندن وجوه مناسبت خاص مي تواند نقش به سزايي داشته باشد. به طور كلي، انتخاب متني كوتاه و گويا، نوعي هنرمندي خاص مي طلبد كه پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام ابوالفضل هادي منش به راستي از عهده اين دو وظيفه؛ يعني پردازش گفتار مجري و زيرنويس تلويزيوني برآمده و يكي از آرزوهاي ديرينه برنامه سازان را برآورده است. بي شك، يكي از دغدغه هاي اصلي مجريان و گويندگان نبود متن مناسب و اديبانه براي معرفي چهره ها و مناسبت ها بوده كه در قالب چكامه هاي همدلي به اين نياز اساسي پاسخ گفته شده است. اميد است بتوانيم گلستان سيما را با زيرنويس هاي گويا و دلنواز آراسته باشيم.


شناسنامه

چكامه هاى همدلى(1) كد: 631 نويسنده: ابوالفضل هادى منش ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: 1000 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 5-61-7808-964ISBN: 964-7808-61-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب