/// شمشير سرخ، ايده سبز(بررسي شخصيت و انقلاب خونين مختار ثقفي)


تاریخ نشر اسفند1382

متن کتاب

چکیده

قرآن كريم، انسان ها را به تفكر و تدبر در تاريخ بشر فرا مي خواند؛ زيرا تاريخ، آيينه تمام نماي زندگي انسان هاست. جوامع انساني نيز تابع اصول و قواعدي هستند كه در هر دوره بر اساس شرايط موجود، قابل تكرار خواهد بود. در اين ميان، بايد توجّه داشت كه گاه ميان تاريخ مدوّن و تاريخ حقيقي، فاصله هاي فراواني وجود دارد به ويژه در مورد شخصيت هايي كه مورد حب و بغض افراد گوناگون قرار گرفته اند. يكي از اين شخصيت هاي تأثيرگذار در تاريخ اسلام، مختاربن ابي عبده ثقفي است كه تير تبليغات منفي امويان و زبيريان، چهره او را در گير و دار قضاوت تاريخي، در هاله اي از ابهام قرار داده است. همو كه توانست در تاريك ترين و مخوف ترين برهه تاريخ، آذرخش اميدي در دل شيعيان بيافريند و انتقام قبيله هابيليان را باز ستاند. دامنه انتقام او تا بدان جا كشيده شد كه از قاتلان امام حسين عليه السلام كسي در اين دنيا باقي نماند مگر اين كه كشته و كور شد و يا رويش سياه و حكومتش نابود گرديد. در بررسي جنبش مختار ثقفي، با شبهه هايي چون ايجاد فرقه كيسانيه، ادعاي حكومت از سوي وي، روايت هاي نكوهنده و... بر مي خوريم و نيز پاسخ هايي مانند اين كه پيدايش فرقه كيسانيه پس از وفات محمد بن حنفيه بوده، در حالي كه شهادت مختار پيش از رحلت محمد بن حنفيه رخ داده است يا اين كه استخاره مختار از امام سجاد عليه السلام به واسطه محمد بن حنفيه، شبهه حكومت خواهي را از قيام وي مي زدايد. از سوي ديگر، روايت هاي وارده در نكوهش مختار را ضعيف شمرده اند. با اين همه، داوري درباره اين خون خواه حسين بن علي عليه السلام به تأمل جدّي نياز دارد و هرگونه پيش داوري يا داوري شتاب زده، دور از واقعيت خواهد بود. تلاش پژوهشگران ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمين نعمت اللّه صادقي و همكارشان، سيدمحمد حضرت موسوي در تبيين و تلطيف اين پژوهش ستودني است. آنان كوشيده اند تا با مراجعه به متون و منابع اصلي، غبار ابهام را از چهره مختار ثقفي بزدايند.


شناسنامه

شمشير سرخ، ايده سبز کد: 644 نويسنده: نعمت‌الله صادقي با همکاري سيد محمد حضرت موسوي ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ و صحافي: نگارش نوبت چاپ: دوم / 1382 شمارگان: 1500 بهاء: 3000 حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 6-83-7808-964ISBN: 964-7808-83-6

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب