/// رهيافت 2 (گستره‌ي دين از نگاه شهيد مطهري)


تاریخ نشر شهريور1381
موضوع: نویسنده: حسن اردشيري لاجيمي

متن کتاب

چکیده

در طول تاريخ زندگي بشر، چهره‏هاي درخشاني ظهور كرده‏اند كه همچون مشعل فروزاني، فرا راه زندگيِ مردمان را روشن ساخته و آنان را به سوي اهداف متعالي رهنمون ساختند. استاد مطهري فرزند راستين اسلامِ ناب محمدي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است كه هم عزّت خون شهيدان راهِ حق را پشتوانه‏ي شخصيت كم نظير خود دارد و هم كرامت انديشه و قلم علماي رباني را. بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رحمهم‏الله او را حاصل عمر خود مي‏دانستند و رهبر فرزانه‏ي انقلاب نيز فرمودند: آثار استاد مطهري مبناي فكري نظام جمهوري اسلامي است و به حق شاگرد شايسته‏ي امام امت و از افراد نادر و كم نظير زمان ما و عصاره‏اي از انديشه‏هاي اسلامي مي‏باشند. شهيد مطهري نور تابنده‏اي بود كه به مخاطبان خود انوار يكتاپرستي تابانيد و زنگار انحراف و التقاط را از دل‏ها زدود. او تجسم معارف اسلامي، علوم و فنون عقلي و نقلي، طراح بزرگ اصلاح جامعه‏ي اسلامي و مظهر كامل يك دانشمند برجسته‏ي ايران و اسلام بود. او به حق يكي از بزرگ‏ترين معماران بناي فكري نظام اسلامي به شمار مي‏آيد. كتاب‏ها و گفتارهايي كه اين نظريه‏پرداز اسلامي به آن‏ها پرداخته، بي‏ترديد براي جامعه‏ي اسلامي حياتي و چاره ساز است. ايشان بيشترين تلاش و همت خود را صرف رهبري جامعه‏ي اسلامي بويژه جوانان نمود، حيات علمي استاد مطهري بيانگر تلاش خالصانه‏ي ايشان مي‏باشد.تفكر ناب اين ايدئولوگ بزرگ نظام اسلامي منحصر به زمان خاص نيست، بلكه انديشه‏هاي تابناك وي پاسخگوي نيازهاي انسان معاصر در ابعاد اعتقادي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... است. در اثبات اين مدعا پژوهشگر ارجمند جناب آقاي حسن اردشيري لاجيمي كوشيده‏اند تا نوشته‏هاي ناب استاد را در گستره‏ي دين، گويا و تحفه برنامه‏سازان ارجمند سازند. ضمن سپاس از مساعي ايشان، اميد كه مورد استفاده برنامه‏سازان ارجمند قرار گيرد.


شناسنامه

ره يافت 2 گستره‏ى دين از نگاهِ شهيد مطهرى ـ كد (668) گردآورنده: حسن اردشيرى لاجيمى ناشر: مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما تايپ و صفحه‏آرايى: اكرم سادات بنى‏زهرا ليتوگرافى: سروش مهر طراح جلد: ابوالحسن كوه‏كن چاپ: نگارش نوبت چاپ: اول / 1381 شمارگان: 1200 بها: 1200 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRCgIRIB.COM اينترانت:http://WWW.IRC.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: X-16-7808-964ISBN: 964-7808-16-X

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب