/// تو را گل‌هاي عالم دوست دارند (گلبرگي از ادبيات انتظار )


تاریخ نشر شهريور1382
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

دوران معاصر، بشر دست يافته به علم و تكنولوژي، از ارزش ها و مفاهيم متعالي و روحاني فاصله گرفته، به سويي جز مسير سعادت واقعي خود گام برمي دارد. در برخي موارد، اين انسان پر مدعا از آن چنان حقيقت خويش فاصله گرفته است كه حتي نسبت به دين و الگوهايش احساس نياز نمي كند. در اين دوران است كه دين داري سخت است و پر ارج و انتظار ظهور مردي آسماني، رنگ و بوي ديگري به خود مي گيرد. دل هاي خسته و مشتاق ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت ولي عصر(عج)، روزها را به اميد ديدار او سپري مي كنند تا جهاني پر از عدل و ايمان را در عصر ظهورش ببينند. دل هايي كه در زمان فراموشي مسير و هدف واقعي انسان بودن كه گاهي بر اثر تعلقات مادي و روابط پيچيده و گسترده اجتماعي بيشتر مي شود، به ياد او مي تپند و انتظار مي كشند. براي گسترش فرهنگ انتظار و غفلت زدايي از دل هاي غبار آلود بايد همواره ياد و نام حضرت ولي عصر عليه السلام را زنده نگه داشت تا جامعه مهدي يار و مهدي باوري بنا شود. بر اين اساس و با توجّه به اهميت نقش صدا و سيما در راستاي ترويج معارف ديني، اين كتاب شامل متن هاي ادبي درباره انتظار است كه براي گويندگان و مجريان برنامه ها قابل استفاده است. در بخش اول كتاب با عنوان «نامت گل است»، نوزده متن ادبي و در بخش دوم با عنوان «كنيه ات؛ آيينه، آفتاب،» سيزده متن ادبي ارائه شده است.


شناسنامه

تنديس استقامت (ويژه‌نامه شهيد آيت‌الله سيد محمدرضا سعيدي) کد: 762 نويسنده: مصطفي لبيکي ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ و صحافي: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بهاء: 650 تومان حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 5-92-7808-964ISBN: 964-7808-92-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب