/// امين زمان (ويژه علامه اميني)


تاریخ نشر تير1382
موضوع: نویسنده: سيد احمد حبيب نژاد

متن کتاب

چکیده

با وجود آن كه نام علامه اميني و آوازه اثر گران سنگش؛ الغدير به دورترين مناطق جهان رسيده است، ولي هنوز آن گونه كه بايد و شايد، در جامعه ما شناخته شده نيست و به جز انديشمندان، ديگران به گوهرهاي آن دست نيافته اند. اين نياز علمي و ديني، رسالت رسانه را در بازشناسي اين چهره شاخص معاصر و درون مايه كتاب وزين الغدير دو چندان مي سازد. در اين راستا، پژوهشگر ارجمند جناب آقاي سيداحمد حبيب نژاد گام هايي ارزشمند برداشته است تا برنامه سازان را در رسالت خويش ياري رساند. با سپاس از ايشان، اميد است اين پژوهش در برنامه سازي ها به كار آيد.


شناسنامه

امين زمان كد: 680 نويسنده: سيداحمد حبيب نژاد ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: 700 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيك: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 2-23-7808-964ISBN: 964-7808-23-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب