/// ماه در فرات نگرشي تحليلي به زندگاني حضرت عباس عليه السلام


تاریخ نشر فروردين1381
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

اين پژوهش كه نگرشي تحليلي به زندگاني حضرت عباس عليه السلام است، با روش توصيفي ـ تحليلي در سه بخش تنظيم شده است. بخش نخست، نگاهي كوتاه و گذرا به زندگاني حضرت عباس عليه السلامدارد و به ديدگاه معصومان عليهم السلام درباره ايشان مي پردازد و تلاش هاي آن حضرت را پيش و پس از حادثه كربلا بررسي مي كند. اين بخش با پرداختن به نقش حساس آن بزرگوار در نهضت حسيني، سرمشق هاي رفتاري ايشان را معرفي مي كند. در پايان اين بخش، براي شناخت بيشتر ايشان، به برخي كرامت ها و خاطره هاي زايران حرم حضرت، آداب و تاريخچه، ويژگي ها و نماي كنوني آرامگاه آن حضرت اشاره شده است. در بخش دوم گزيده اي از ادب پارسي در قالب شعر و متن ادبي آمده است. بخش پاياني نيز با برنامه هايي به مناسبت ولادت و شهادت، طرح پرسش هايي براي مسابقه، گفت وگوي مردمي و كارشناسي، دريچه اي به ساحت دانشوران دست اندركار رسانه مي گشايد.


شناسنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماه در فرات كد: 714 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسنده: ابوالفضل هادى منش ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1381 شمارگان: 1200 بها: 900 تومان ـــــــــــــــــــــــ حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 0-38-7808 -964ISBN: 964-7808-38-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب