/// روزشمار قمري


تاریخ نشر 1381
موضوع: نویسنده: علي حائري

متن کتاب

چکیده

صدا و سيما به عنوان مهم ترين و مؤثرترين ابزار فرهنگ سازي، معرفي مناسبت هاي مختلف و تجليل از شخصيت ها و حوادث زندگي ساز را وجهه همت خود قرار داده است و برنامه هاي مختلفي در روزهاي عادي و برنامه هايي ويژه در مناسبت ها براي تذكار و عبرت ها و پندهاي تاريخي از شبكه هاي متعدد پخش مي كند. براي آگاهي بيشتر از وقايع گذشته و براي اطلاع از رمز و راز موفقيت هاي چهره هاي ماندگار و راهنمايي درباره آثار بجا مانده از گذشته، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما بر آن شد كه روزشمار تقويم تاريخ را در سه مجلّد قمري، شمسي و ميلادي به ساحت برنامه سازان و فرهنگ سازان ارجمند تقديم نمايد كه اكنون اولين مجلد آن در اختيار شماست. هرچند براي تهيه اين تقويم، كتب تاريخي متعدد و تقويم هاي مختلفي مطالعه و بررسي شده اند اما از آنجا كه تاريخ دقيق وقوع بعضي از حوادث در منابع اصيل ذكر نشده اند و يا در منابع گوناگون، به طور يكسان نيامده اند، احتمال وقوع خطا نيز وجود دارد.


شناسنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روزشمار قمرى كد: 720 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردآورى: على حائرى و همكاران ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1381 شمارگان: 2000 بها: 2500 تومان ـــــــــــــــــــــــ حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك:2-37-7808 -964ISBN: 964-7808-37-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب