/// چكامه همدلي 2 (نگارينه‌اي مانا در گفتار مجري و زيرنويس‌هاي تلويزيوني (مناسبت‌هاي ملي، بين‌المللي)


تاریخ نشر آبان1382
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

چون در مناسبت هاي گوناگون ملي و مذهبي، نياز مجريان و تهيه كنندگان رسانه به متون ادبي فراخور اين مناسبت ها در گفتار و زيرنويس تلويزيوني محسوس بود و برآورده نشدن آن، به تكراري شدن متن هاي خوانده شده و نبود زيرنويس مناسب در برنامه هاي تلويزيوني مي انجاميد، تهيه مجموعه اي به اين منظور ضروري مي نمود. اين نگارينه در دو جلد «مناسبت هاي ملي و بين المللي» و «مناسبت هاي قمري» تنظيم گرديده و هر مناسبت به طور جداگانه با ذكر عنوان و تاريخ از ديگر قسمت ها جدا شده است تا دسترسي و بهره برداري از آن آسان تر شود.


شناسنامه

چكامه هاى همدلى(2) كد: 738 نويسنده: ابوالفضل هادى منش ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: 1500 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 8 - 65 -7808-964ISBN: 964-7808- 65 - 8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب