/// روزشمار شمسي


تاریخ نشر آبان1382
موضوع: نویسنده: علي حائري

متن کتاب

چکیده

صدا و سيما به عنوان مهم ترين و مؤثرترين ابزار فرهنگ سازي، معرفي مناسبت هاي مختلف و تجليل از شخصيت ها و حوادث زندگي ساز را وجهه همت خود قرار داده است و برنامه هاي مختلفي در روزهاي عادي و برنامه هايي ويژه در مناسبت ها براي تذكار و عبرت ها و پندهاي تاريخي از شبكه هاي متعدد پخش مي كند. براي آگاهي بيشتر از وقايع گذشته و براي اطلاع از رمز و راز موفقيت هاي چهره هاي ماندگار و راهنمايي درباره آثار بجا مانده از گذشته، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما بر آن شد كهروزشمار تقويم تاريخ را در سه مجلّد قمري، شمسي و ميلادي به ساحت برنامه سازان و فرهنگ سازان ارجمند تقديم نمايد كه پس از انتشار روزشمار قمري در اسفند 1381، اكنون دومين مجلد آن با عنوان روزشمار شمسي عرضه گرديده است. در روزشمار قمري بيش از هزار و دويست و پنجاه مدخل و هزار پاورقي ذكر شده بود اما در تقويم شمسي به بيش از دو هزار مدخل و هزار و پانصد پاورقي اشاره شده است. همچنين جهت سهولت در دستيابي به مطالب كتاب، فهرست اعلام مهم شامل اشخاص و فهرست موضوعي در پايان كتاب درج گرديده است.


شناسنامه

حائرى، على، 1354 ـ روزشمار شمسى / تحقيق على حائرى و همكاران؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ قم: دفتر عقل، 1386. [8] 446 ص. ـ ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 740). 40000 ريال:ISBN 978-964-2761-31-9 چاپ قبلى: مركز پژوهش هاى اسلامى صداو سيما، 1382 چاپ دوم. كتابنامه: ص. 443 ـ 446. 1. ايران ـ ـ تاريخ ـ ـ سالشمار. 2 ـ اسلام ـ ـ تاريخ ـ ـ سالشمار. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى. ب. عنوان. 9 ر 2 ح / 76DSR002/955 1386 روزشمار شمسى كد: 740 تحقيق: على حائرى و همكاران تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ناشر: دفتر عقل ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: دوم / 1386 شمارگان: 2500 بها: 40000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 9-31-2761-964-978ISBN: 978-964-2761-31-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب