/// آفتاب حُسن (رويكردي تحليلي به زندگاني امام حسن مجتبي عليه السلام )


تاریخ نشر آذر1382
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

امام مجتبي عليه السلام نوري از آفتاب نبوي و پرتوي از خورشيد علوي است كه بر پيشاني تاريخ بشريت مي درخشد. او در خانه وحي ديده به جهان گشود ودر سايه مهر پيامبر رحمت صلي الله عليه و آله وسلم و در دامان علي عليه السلام و فاطمه زهرا عليهاالسلام پرورش يافت. در دوران زندگاني با بركتش، چون شمعي سوخت تا راه حقيقت را بر پويندگان آن بنماياند و با گفتار و رفتارش راه و رسم زندگي را به همگان بياموزد. او عابدترين و زاهدترين مردمان زمان خويش بود و همواره از خوف خدا مي لرزيد و چهره اش به سرخي مي گراييد. كرم و سخاوتش زبانزد همگان بود. او در قلّه عزت بود و در برابر تهيدستان فروتني مي كرد. در جنگ ها در ركاب پدر در خط مقدم بر قلب دشمن حمله مي كرد و شجاعتش بر دوست و دشمن آشكار مي گشت. امام مجتبي عليه السلام سياست مداري ژرف نگر و دورانديش بود كه چون بي يار و ياور گشت، سلاح صلح به دست گرفت و واقع بينانه و با تدبير كامل، ستيز با دشمن را ادامه داد تا دغل كاري ها و نقشه هاي نفاق انگيز معاويه را بر همگان آشكار سازد. بردباري بود كه زخم زبان ها را به جان خريد و با صبر سرخش فتنه ها را خاموش كرد. پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمين ابوالفضل هادي منش كوشيده است گوشه هايي از زندگاني سراسر نور آن امام همام را براي شيفتگان و پويندگان راهش ارايه دهد.


شناسنامه

آفتاب حسن كد: 742 نويسنده: ابوالفضل هادى منش ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 4-70-7808-964ISBN: 964-7808-70-4 [ناراحت مباش] او پسر على است.

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب