/// بنيادها‌ و اسيب‌هاي عزاداري امام حسين (عليه السلام)


تاریخ نشر اسفند1382
موضوع: نویسنده: علي آقاجاني قناد

متن کتاب

چکیده

عاشورا، نمايه اي از حقيقت ها، گزاره ها، آموزه ها و رهيافت هايي است كه در عرصه هاي گوناگون، زندگاني شيعيان را رنگ و بو و محتوايي تازه بخشيده و فرهنگي متشكل و مجزا در قد و قامتي جديد به وجود آورده است. در اين پژوهش، بنيادها، نمادها و آسيب هاي فرهنگ عاشورا و البته بيش تر عزاداري، روضه خواني، مداحي و نيز علوم و فنون مرتبط با آنها بررسي و سرچشمه اين فرهنگ و آسيب هاي متوجه آن تعيين شده است. بخش اول، به بنيادها و نمادهاي فرهنگ عاشورا اختصاص دارد و مباني، تاريخ و اهداف، فلسفه، آثار و نمادهاي عزاداري را در بر مي گيرد. در بخش دوم به آسيب ها و تحريفات پرداخته شده است. آسيب هاي جديد و عوامل آن، راه هاي مقابله با آسيب ها و نيز جريان شناسي مبارزه با آن از مسايل اين بخش است. در بخش سوم با عنوان رسانه و عزاداري، وظايف رسانه، مشكلات رسانه و راه هاي رفع آن و پيشنهادهاي برنامه سازي مطرح شده است. از لحاظ زماني و مكاني، بخش اول محدوده خاصي دارد، ولي در بخش دوم، عزاداري از هنگامي كه جامعه تشيع شكل مي گيرد، مورد بحث قرار مي گيرد. در بخش اول، پژوهش بر اين فرضيه استوار است كه اساس عزاداري و آنچه ما امروزه آن را به عنوان فرهنگ عاشورا مي شناسيم، از بنيادهاي محكم ديني و عقلي برخوردار است و كاركردهاي مثبت فراواني در جامعه دارد. بخش دوم بر اين اساس شكل گرفته است كه فرهنگ عاشورا هم از لحاظ تاريخي و هم از نظر اجتماعي، دچار آفت ها و آسيب هايي است كه عوامل دروني و بيروني، آنها را به وجود آورده اند و براي زدودن آنها بايد راهكارهايي انديشيد.


شناسنامه

بنيادها و آسيب هاى عزادارى امام حسين عليه السلام كد: 757 نويسنده: على آقاجانى قناد ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: 1300 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 4-84-7808-964ISBN: 964-7808-84-4

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب