/// شهره عارفان (ويژهنامه محيي‌الدين ابنعربي)


تاریخ نشر خرداد1382
موضوع: نویسنده: محمد بديعي

متن کتاب

چکیده

مجموعه اي كه فراروي شما قرار دارد، نگارشي نو در معرفي شخصيت «شيخ اكبر محيي الدين ابن عربي» است كه به بررسي ابعاد زندگي، و مذهب وي و نيز نقل ديدگاه انديشمندان موافق و مخالف درباره او پرداخته است. اين كتاب، نه انتقادي است و نه توجيهي؛ يعني نه به قصد نقد و بررسي عرفان ِ «ابن عربي» و انديشه هاي او نگارش يافته، نه براي حمايت و توجيه آرا و افكار او؛ بلكه گزارش گونه اي است از حيات علمي و معنوي وي. در واقع نقش نگارنده در اين اثر، بيشتر شبيه به يك گزارشگراست تا يك تحليلگر.


شناسنامه

شهره عارفان کد: 761 نويسنده: محمد بدیعی ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ و صحافي: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بهاء: 1200 حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب