/// آغاز بيداري (ويژه‌نامه قيام پانزده خرداد)


تاریخ نشر ارديبهشت1382
موضوع: نویسنده: محمدنقي احمدپور

متن کتاب

چکیده

پژوهش حاضر تلاشي هر چند اندك براي تبيين و تحليل درست قيام 15 خرداد است كه با هدف بهره برداري در برنامه هاي صدا و سيما تهيه شده است. با سپاس از پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي محمدنقي احمدپور كه در تهيه اين اثر ما را ياري دادند، اميد است برنامه سازان و تهيه كنندگان محترم با بهره گيري از آن اثر، مردم فهيم به ويژه نسل جوان را هر چه بهتر و بيش تر با تاريخ انقلاب اسلامي آشنا سازند.


شناسنامه

آغاز بيدارى (ويژه نامه قيام پانزده خرداد) كد: 763 نويسنده: محمدنقى احمدپور ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب