/// سنت امتحان در زندگي انسان


تاریخ نشر فروردين1383
موضوع: نویسنده: ابوالحسن غفاري

متن کتاب

چکیده

در اين نوشتار سعي شده است تا افق هاي جديدي از مباحث آزمايش و امتحان خدا به روي آنان گشوده شود؛ باشد كه به فضل پروردگار، نسل نو در راه مبارزه با تهاجم فرهنگي و سلطه فكري بيگانگان كه يكي از برجسته ترين عرصه هاي آزمايش الهي است، به ابزار لازم مجهز شوند و تبليغات آنان در انحراف فكري و اخلاقي جوانان بي نتيجه ماند؛ زيرا هرگز نمي توان اين حقيقت را انكار كرد كه موفقيّت در آزمون ها و امتحانات در گرو شناخت زمينه هاي امتحان و ابتلا، آگاهي از راز و رمز پيروزي در آزمايش هاي الهي، آگاهي از عوامل گمراه كننده و چگونگي برخورد و رويارويي با عوامل ايجاد انحراف و... است. نتيجه اين تلاش و تكاپو، موفقيت در ميدان هاي جهاد اكبر و جهاد اصغر و يا شكست در عرصه جهاد اكبر و مبارزه با خواسته هاي حيواني و نفساني و جهاد اصغر است. بنابراين، حركت در مسير امتحانات و آزمايش ها، همانند تلاش ورزشكاري است كه بايد در مسابقه اي نفس گير و سخت، افزون بر آگاهي از عوامل موفقيت، موانع را نيز به خوبي بشناسد و آن ها را يكي پس از ديگري پشت سرگذارد تا سرانجام موفق شود. هرچند ميدان تحقيق درباره امتحان الهي وسيع و گسترده است، در اين نوشتار به برجسته ترين مسايل آن پرداخته ايم و خوانندگان عزيز را براي مطالعه و تحقيق بيشتر به منابعي كه در پايان آمده است، ارجاع مي دهيم.


شناسنامه

سنت امتحان در زندگي انسان كد: 796 نويسنده: ابوالحسن غفاري ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ و صحافي: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بها: 700 تومان حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 3-29-7808-964ISBN: 964-7808-29-3

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب