/// عدالت صحابه (از ديدگاه تشيع و تسنن)


تاریخ نشر آبان1383
موضوع: نویسنده: علي باقر شيخاني

متن کتاب

چکیده

صحابه كسي است كه پيامبر صلي الله عليه و آله را ملاقات كرده و به او ايمان آورده است و با اعتقاد به اسلام از دنيا رفته است. درباره مفهوم و صداق صحابه ميان تشيع و تسنن اختلاف نظر وجود دارد. اهل سنت همه صحابه را بدون استثناء عادل مي دانند و هيچ كسي از آنها را به فسق و گناه نمي توان متهم كرد. در مقابل، شيعه مي گويد: اين اعتقاد نمي تواند درست باشد كه صرف ديدار پيامبر صلي الله عليه و آله همچون كيميايي شخص را مصونيت دائمي بخشد و او را از هرگونه انتقاد و پرسشگري بركنار دارد. در اين پژوهش، پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمين باقر شيخاني در تبيين عقايد مربوط به صحابه از ديدگاه فريقين، تلاش هاي ارزنده اي كرده اند. با تشكر از تلاش هاي محققانه ايشان، اميدواريم اين پژوهش مورد استفاده برنامه سازان محترم به ويژه در بخش برون مرزي قرار گيرد.


شناسنامه

عدالت صحابه از ديدگاه تشيع و تسنن کد: 798 نويسنده: علي باقر شيخاني ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ و صحافي: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بهاء: 1200 تومان حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 3-32-7808-964ISBN: 964-7808-32-3

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب