/// آذرخش انقلاب (ويژه‌نامه قيام 19 دي )


تاریخ نشر آبان1383
موضوع: نویسنده: جواد ملايي پور قرجه داغي

متن کتاب

چکیده

انقلاب اسلامي ايران كه بر پايه ارزش هاي ديني و فرهنگ اصيل مردم ايران با رهبري روحانيان و جان فشاني مؤمنان برپا و استوار شده، نتيجه به جان خريدن تبعيد، زندان، شكنجه و مبارزه با طاغوت است. بررسي دقيق و كامل اين حماسه آفريني ها، نسل جوان ما را با حقيقت انقلاب آشنا مي كند و در خنثي سازي توطئه ها اثرگذار خواهد بود. در اين ميان، قيام مردم شهر مقدس قم در 19 دي ماه 1356 از نظر ريشه و چگونگي پيدايش و پي آمدها، بازتاب ها و جايگاه تاريخي و سياسي آن، ويژگي هاي خاص خود را دارد. با كمي تأمل مي توان دريافت كه در آن روز، روحانيان و دين داران واقعي با هدف تشكيل حكومت اسلامي، اجراي احكام الهي و گسترش عدالت و ارزش هاي الهي، در شهر علم و اجتهاد قيام كردند و ستمگران، آنان را به خاك و خون كشيدند. اين قيام، ضرورت پاسداري از قداست مرجعيت و ولايت فقيه و اعتراض به گسترش فساد، استبداد و اختناق رژيم را به مردم گوشزد كرد. قيام 19 دي به عنوان جرقه انقلاب، آتش مخالفت ها و اعتراض هاي مردمي را شعله ورتر كرد، به گونه اي كه پس از گذشت يك سال، بنيان حكومت ستم شاهي ويران گشت و سرانجام انقلاب اسلامي پيروز شد. اين كتاب در هشت فصل تنظيم شده است. در فصل نخست، وضعيت سياسي ـ اجتماعي كشور در آستانه قيام 19 دي قم بررسي مي شود. فصل دوم، به علل قيام 19 دي قم مي پردازد و فصل سوم، به چگونگي قيام 19 دي قم اختصاص دارد. فصل چهارم، واكنش گروه ها و جمعيت هاي گوناگون در برابر قيام 19 دي را بيان مي كند و در فصل پنجم، پي آمدهاي قيام بررسي شده است. در فصل ششم، قيام 19 دي قم در سخنان بزرگان و در فصل هفتم، گزيده اي از ادب فارسي درباره قيام 19 دي آمده است. فصل آخر با عنوان همراه با برنامه سازان، پيشنهادهاي كلي و برنامه اي و پرسش هاي مسابقه اي، كارشناسي و مردمي را ذكر مي كند.


شناسنامه

آذرخش انقلاب کد: 802 ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نويسنده: جواد ملايي‌پور چاپ و صحافي: نگارش ليتوگرافي: سروش مهر شمارگان: 1500 نوبت چاپ: اول / 1383 حق چاپ براي ناشر محفوظ است بهاء: 650 تومان نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب