/// گنجينه 28


تاریخ نشر مرداد1382
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: گوهر ثنا،گوهر وحي،گوهر معرفت،گوهر اخلاص،گوهر فضيلت،گوهر لطايف،گوهر انديشه،گوهر متون


شناسنامه

سردبير: سيدرضا باقريان موحد برگزيده متون كهن / تير 1382 / کد: 822 سردبير: سيدرضا باقريان موحد مشاور علمى: احمد درويش گفتار پژوهشگران: احمد عزتى پرور / دكتر عليرضا نبى لو / يوسف قربانى سيدحسن قريشى / مهدى صباغى / صفر نصيريان / على حائرى سيدعلى روحانى / اعظم مجيدى نژاد / سيدرضا باقريان موحد حروف نگار: مرتضى صابرى صفحه آرا: محمد نادرى ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2933866 ـ نمابر: 2933892 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه دوم ـ تلفن 2165443 ـ 2165496 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM با سخنانى از: * چهارده معصوم عليهم السلام محمد بن جرير طبرى/ مفسّر و مورّخ قرن چهارم ابوجعفر احمد بن على بيهقى/ از علماىِ قرن ششم. محمود بن ابى المكارم حسنى واعظ/ مفسّر شيعه قرن هفتم عزيز الدين نسفى/ عارف بزرگ قرن هفتم. محمد بن اسحاق حموى/ مورّخ قرن هفتم. خواجه نصيرالدين طوسى/ از دانشمندان قرن هفتم. زكريا بن محمد بن محمود قزوينى/ از نويسندگان قرن هفتم اوحدى مراغه اى/ شاعر و عارف قرن هشتم. صلاح بن مبارك بُخارى/ از عارفان قرن هشتم علاء الدوله سمنانى/ عارف بزرگ قرن هشتم ابوالمفاخر يحيى باخرزى/ عارف بزرگ قرنِ هشتم عبدالرحمنِ جامى/ شاعر بزرگ قرن نهم. محمد بن خاوند شاه بن محمود/ مورّخ بزرگِ قرنِ نهم. هلالى جغتايى/ شاعر قرن دهم ملا فتح اللّه كاشانى/ فقيه و مفسّرِ بزرگ قرن دهم. بدرالدين بدرى كشميرى/ عارف شهير قرن دهم عادل/ از نويسندگانِ گمنام قرن دهم علامه مجلسى/ عالم بزرگ قرن يازدهم. عبدالرزاق گيلانى/ عالم قرن يازدهم. سيداحمد علوى/ از علماى بزرگ عصر صفوى و برجسته ترين شاگرد ميرداماد محمد جبله رودى/ از نويسندگان عصر صفوى. محمدعلى خان سديد السلطنه/ از نويسندگان هم عصر ناصرالدين شاه قاجار ملا هادى سبزوارى/ عالم و فيلسوف قرن سيزدهم. كمال الدين محمد صابونى/ از عرفاى گمنام عصرِ قاجار اُريپيدس/ نمايشنامه نويس يونانى (484 ـ 406 ق . م) فردريش ويلهم نيچه/ فيلسوف بزرگ اروپا آندره ژيد/ نويسنده بزرگ فرانسه (1869 ـ 1951) آلكسى كارل/ زيست شناسى و متفكر فرانسوى متولد 1873

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب