/// گنجينه 34


تاریخ نشر بهمن1382
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

دي ماه 1382 مطالب اين شماره عبارتند از: 1-گوهر ثنا: برگزيده متون نظم و نثر فارسي با موضوع مناجات، ستايش حق تعالي، مدح رسول الله صلي الله عليه و آله، منقبت معصومين عليهم السلام و... 1- گوهر وحي: برگزيده متون تفسيري با موضوع تفسير آيات قرآن، نكاتِ كوتاهِ تفسيري، لطايف و اعجاز قرآن، داستان ها و حكاياتي از كتب تفسيري و... 2- گوهر معرفت: برگزيده متون عرفاني با موضوع شرح اصطلاحات عرفاني، توضيح مباحثِ نظري و عملي عرفان، زندگينامه عارفان و... 3- گوهر اخلاص: برگزيده متون اخلاقي با موضوع شرح مباحث نظري و عملي اخلاق اسلامي، شرح احاديث اخلاقي معصومين، حكايات اخلاقي و... 4- گوهر فضيلت: برگزيده متون تاريخي با موضوع منقبت پيامبران و ائمه. 5- گوهر لطايف: برگزيده متون تاريخي و داستاني با موضوع نكات تاريخي، حكايات و لطايف آموزنده و... 6- گوهر متون: نقد، بررسي و معرفي متون كهنِ فارسي.


شناسنامه

سردبير: سيدرضا باقريان موحد برگزيده متون كهن / دى 1382 سردبير: سيدرضا باقريان موحد مشاور علمى: احمد درويش گفتار پژوهشگران: احمد عزتى پرور / دكتر عليرضا نبى لو / يوسف قربانى سيدحسن قريشى / حسن حاج صدرى / صفر نصيريان / على حائرى مهدى رضايى / سيدحسن حسينى / سيدرضا باقريان موحد حروف نگار: مرتضى صابرى صفحه آرا: محمد نادرى ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2933866 ـ نمابر: 2933892 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه دوم ـ تلفن 2165443 ـ 2165496 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM با سخنانى از * چهارده معصوم عليهم السلام 1 ـ ابوالحسن مسعودى / مورخ قرن چهارم 2 ـ علامه شريف رضى / مفسّر قرن چهارم 3 ـ راغب اصفهانى / مورخ قرن پنجم 4 ـ احمد جام / عارف قرن پنجم 5 ـ ابوسعيد واعظ / مورخ قرن پنجم 6 ـ ابوالفتوح رازى / مفسّر قرن ششم 7 ـ روزبهان بقلى شيرازى / عارف قرن ششم 8 ـ سعدى شيرازى / شاعر بزرگ قرن هفتم 9 ـ سلطان ولد / عارف قرن هفتم 10 ـ عزيزالدين نسفى / عارف قرن هفتم 11 ـ شيعى سبزوارى / عالم قرن هفتم 12 ـ زكريا بن محمود قزوينى / مورّخ قرن هفتم 13 ـ محمد زنگى بخارى / عارف قرن هشتم 14 ـ حافظ شيرازى / شاعر بزرگ قرن هشتم 15 ـ كمال الدين ميبدى / عالم قرن نهم 16 ـ عبدالرحمن جامى / شاعر قرن نهم 17 ـ خواند مير / مورخ قرن دهم 18 ـ ملا فتح اللّه كاشانى / مفسّر قرن دهم 19 ـ واعظ كاشفى سبزوارى / عالم قرن دهم 20 ـ علامه مجلسى / عالم بزرگ قرن يازدهم 21 ـ گزنوفون / نويسنده يونان باستان (430 ق.م) 22 ـ بالزاك / نويسنده فرانسوى(1799 ـ 1850) 23 ـ برنانوس / نويسنده فرانسوى (1888 ـ 1948)

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب